1. januar kom det nye regler om tildeling av prikker til salgs- og skjenkesteder ved regelbrudd. Tolv tildelte prikker i løpet av to år vil føre til inndragning av bevillingen i én uke.
– Målet er å gjøre det forutsigbart for salgs- og skjenkestedene. Tidligere ble det inndragning etter åtte prikker, men nå skal det være likt i hele landet. Samtidig forenkles saksbehandlingen av inndragningssaker, sier kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen.
Prikktildelingssystemet gir klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges.
 
I 2015 ble det gjennomført 473 kontroller ved totalt 173 butikker, restauranter, barer og puber i Tromsø. Totalt ble det delt ut 28 prikker for brudd på regelverket, men ingen steder ble stengt på grunn av brudd på regelverket.
– I år skjerpes kravet til kontroll noe. Vi skal sørge for god kontroll, ikke flest mulige prikker. Vi ser at bransjen er opptatt av ansvarlig salg og skjenking, men skal samtidig gjøre det vi kan for å sikre at regelverket følges, sier Kristoffersen.
 
Vil du vite mer?