Elever som skal over til Grønnåsen skole fra neste høst 
  • Elever fra Prestvannet skolekrets med adresse nord for Langnesvegen
  • Elever fra Gyllenborg skolekrets med adresse i og nord for Clodiusbakken, Petersborggata, Kongsbakken og Fredrik Langes gate.
Her kan du se alle adressene som inngår i de nye skolekretsgrensene.