Hvert år må om lag tretti barn i Tromsø kommune flytte vekk fra egen familie i akutte situasjoner.

– Når barn må flytte fra sin egen familie i akutte situasjoner, er det snakk om alvorlig omsorgssvikt. Likevel kan det å måtte flytte oppleves vanskelig for barnet, fordi det innebærer store omveltninger i familiens liv. Det letter ofte situasjonen om barnet selv kan få medvirke i prosessen og planlegge endringen sammen med oss, forklarer Kathrine Eidissen, avdelingsleder i ressursavdelingen i Barneverntjenesten i Tromsø kommune. 

Trenger du noen å snakke med i Barneverntjenesten i Tromsø? Eller har du en akutt forespørsel til Barnevernvakta? Les mer her


Innen 24 timer

I vår ble det bestemt at Barneverntjenesten skal etablere et Akutt kompetanseteam (AKT) og et Akutt familieteam (AFT) som skal ta hånd om de mest alvorlige tilfellene av omsorgssvikt i kommunen. 

AKT skal ha fokus på barnets beste og utvikling av kompetanse i arbeidet med akutte situasjoner. Det utøvende teamet som består av 12 ansatte, skal tre inn i akutte saker etter etablerte rutiner med en egen koordinator som har ansvar for faglig utvikling.

AFT skal være et alternativ til å flytte barn raskt. I praksis kan det handle om å sette inn tiltak i familien innen 24 timer etter at vedtak er fattet. Teamet som består av fire familieveiledere, skal ha kapasitet til å starte opp umiddelbart og å kunne følge opp familien i inntil seks uker.

Med utgangspunkt i Drammen kommunes arbeid som har lignende problemstillinger, er målet å kunne reagere raskere enn tidligere.


Trygghet og stabilisering

Alvorlig omsorgssvikt blir i mange tilfeller oppdaget ved at barn selv forteller om vold i hjemmet, og ofte er det slik at foreldrene har utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse. Faren for at barn som tidligere har blitt utsatt for vold, opplever det samme igjen, er stor. Derfor mener ressursavdelingen at det er vesentlig at arbeidet effektiviseres. 

– I akutte situasjoner er det viktig at vi har team som har kompetanse til å vurdere situasjonen til det beste for barnet. Dette handler om evnen og muligheten til å kunne iverksette tiltak som kan virke stabiliserende for familien og at vi raskt kan avgjøre i hvilke tilfeller det er behov for å flytte barn ut av familien, sier Eidissen.

– Mye av vårt arbeid handler om å stabilisere situasjonen, skape trygghet for barna, observere og kartlegge familiens situasjon. Deretter starter vi endringsarbeidet innad i familien. I mange tilfeller er det behov for tiltak som tar lengre tid, tilføyer hun. 

Tekst og foto: Henriette Leine Wangen