Det var under formannskapsmøtet den 22. august i år at navnene ble vedtatt. Gatekode 81083 har nå fått navnet Maritheimen og befinner seg ytterst i Ersfjorden. Gatekode 37651 gis nå navnet Alfons veg. Dette er veien som er nedenfor Stakkevollvegen 41.
 
På møtet ble det også fastsatt at gravlunden ved Sandnessund skal hete Sandnessundet gravlund.
 
Hvem som kan påklage skrivemåten av navnet går fram av stedsnavnloven paragraf 10. Det er bare skrivemåten av navnet som kan påklages og ikke selve navnevalget.
 
Klage sendes innen 10. november til kultur og idrett, Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø eller på epost til postmottak@tromso.kommune.no