Rake i hagen

Kast eller komposter hageavfallet

Kribler det i fingrene etter å ta vekk noen busker eller trær, rake gammelt løv og gjøre hagen klar til sommeren? En del av jobben er å bli kvitt hageavfallet. Her er noen tips.

Siste oppdatering 20. mai 2021

Publisert 19. mai 2021

Visste du at du kan enkelt lage en kompost binge, uten mye forkunnskaper? Og hvis du vil kaste hageavfallet, så står Remiks klar til å ta imot det – helt ­gratis. Remiks har åpent fra mandag til torsdag mellom kl. 07:00 – 19:00. Finn din nærmeste returstasjon her.

Kaldkompostering på 1-2-3  

Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Dersom du ikke vil kaste dette, kan du enkelt lage en kompost binge, å få utmerket matjord ut av det. Den vanligste måten er å kaldkompostere hageavfall, hvor hageavfallet enten samles i en haug eller i en enkel uisolert binge. NB! Denne metoden er ikke egnet for kompostering om vinteren og egner seg ikke til animalske matrester, for eksempel kjøtt og fisk.  

Slik lager du en kaldkompostbinge:  

  1. Velg et sted på din egen eiendom som er i skyggen og beskyttet mot vinden. Plasseringen skal ikke være til sjenanse for naboer og andre, med tanke på lukt, skadedyr, insekter og lignende.  
  1. Start med et luftig bunnlag av kvist, greiner eller grovt plantemateriale / hageavfall. Målet er at luft kommer inn nedenfra.  
  1. Fyll på lagvis med plantemateriale og finere hageavfall f.eks. gress.  
  1. Det øverste laget er gammel kompost eller jord.  
  1. Alle lagene bør luftes og blandes et par ganger i året. Komposten må aldri pakkes tett eller trampes sammen fordi god tilgang på luft er nødvendig for velfungerende kompostering. Det er også viktig å sørge for at haugen er fuktig.  
  1. Komposten er normalt klar til bruk etter et par år avhengig av plantematerialene og om komposten er finfordelt og har hatt god tilgang på luft. 

Kast hageavfallet hos Remiks – helt gratis   

Remiks tar imot alt biologisk nedbrytbart avfall fra parker og hager, og mindre mengder jord, stein og grus. Ved levering skiller vi mellom topper/greiner og gress, løv, sand, jord og røtter.   


Hageavfallet som skal leveres for seg er:  

• Topper og greiner. Grener kan maks være 10 cm tykkelse. Topper og greiner flises opp hos Remiks, men du kan også levere ferdigflisete topper og greiner, om du har det.  

• Gress, løv og røtter leveres løst i egen merket binge.  

• Jord, sand og stein leveres løst i egen merket binge 

• Planter som står på fremmedsartslisten/hagerømlinger skal leveres i egen container for destruksjon. For eksempel Tromsøpalme (Heracleum persicum) og Hagelupin (Lupinius polyphyllus).

  
Se hele fremmedartisten over de artene vi ikke ønsker skal kastes i hagavefallet her.    

Avfallet må ikke inneholde matavfall, plast, porselen og keramikk, eller farlig avfall som utrangerte elektriske og elektroniske produkter.  


OBS! Feilsortering: Pass på at avfallet er rett sortert, da feilsortering vil medføre etter sortering. Det kan ilegges sorteringsgebyr dersom avfallstypen ikke er i henhold til avtale.  

Vet du hva slags planter du har i hagen?  

Noen planter kan være skadelige dersom de kommer på avveie, og kan true artsmangfoldet i naturen. Det er derfor det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen (Forurensningsloven § 28). Rett håndtering av hageavfall kan hindre spredning av fremmede arter og plantesykdommer. 
 Ved å levere avfallet hos Remiks eller kompostere det, er du med å ta vare på nærmiljø og grøntområder – slik at alle kan bruke det. Avfall som kommer på avveie er både skjemmende for nærområdet og kan føre til dårlig lukt, som igjen vil begrense muligheten for å bruke området. 

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.