Mann som feller tre

Felling av trær – les dette før du går i gang

Har du tenkt til å felle, fjerne eller beskjære trær? Sjekk hvem som eier det først.

Siste oppdatering 17. jun 2021

Publisert 10. jun 2021

Det er mange årsaker til å ønske å felle trær eller rydde i kratt. Står trærne eller krattet på kommunal eiendom, må det imidlertid søkes før trærne kan felles. Merk at ulovlig hogst kan føre til erstatningskrav og anmeldelse. 

Tre på privat eiendom 

Dersom det gjelder tre på privat naboeiendom, må du bli enig med den som er grunneier. Se granneloven (naboloven) for rettledning. 

Tre på kommunal grunn – hva kan du søke om?  

Før du søker må vi minne om at trær er viktige for trivsel og har gunstig effekt på menneskers helse i Tromsø. I tillegg er det viktig å sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Dette ligger til grunn for våre vurderinger.   

Felling av trær kan være aktuelt: 

  • Ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering. 
  • Når treet kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen. 
  • Er årsak til at det kommer lite lys inn i huset. Ettermiddagssola er gjerne den som er mest ettertraktet. 
  • Når trærne har mistet sin funksjon eller estetiske verdi på grunn av skade, sykdom eller lignende. 

Søknad om felling av trær som vanligvis ikke blir godkjent: 

  • For å oppnå bedre utsikt fra noen tomter, f.eks. «topping» av trær. Snittet på toppen medføre at råte sprer seg nedover i stammen, noe som vil forkorte levetiden til treet. Treet vil også få mange nye skudd med dårlig feste, som lett kan brekke i vind. 
  • For å minske nedfall av løv og nåler. 
  • Hvis grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting, og trærne har vokst i denne tiden. 
  • Hvis de kaster kun skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen. 
  • Dersom trær forstyrrer parabolsignaler. 

Her kan du lese mer om felling av trær, og hvordan du går frem for å søke.

Last ned søknadsskjema for felling av trær her.  

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.