Dette kartet viser hvor bygatene stenges og hvor det blir omkjøring for ordinær biltrafikk som følge av at Skippergata er sommerstengt for privatbilisme.

Skippergata sommerstenges

Kommunestyret vedtok i vår at Skippergata i Tromsø sentrum skal stenges for ordinær biltrafikk i sommer. I tillegg vil gravevirksomhet i området ha innvirkning på ferdsel og stenging.

Siste oppdatering 16. jun 2021

Publisert 08. jun 2021

NB! Vi meldte opprinnelig at Skippergata stenges fredag 18. juni og er stengt til 23. august. Stengingen er nå utsatt til uke 25, noe som betyr at Skippergata stenges tidligst mandag 21. juni og senest søndag 27. juni. Utsettelsen får ingen innvirkning for sluttdatoen for stengingen.

Se eget kart, som viser trafikkreguleringen for nevnte periode, lenger ned i artikkelen her.

Ordinære biltrafikkanter vil da ikke kunne benytte Skippergata som kjøreadkomst til Tromsø sentrum.

Med ordinær trafikk menes hovedsakelig alt utenom buss, taxi, varelevering og renovasjon.

Redusert framkommelighet grunnet graving

I begynnelsen og midten av juni skal det også graves ned fjernvarmeledning fra Søndre Tollbodgate, langs Skippergata og Bispegata, helt til Storgata. Dette gravearbeidet er etter planen ferdig til 18. juni.

Men dette arbeidet betyr at det i perioder er behov for å stenge ett kjørefelt, og redusere eller stenge trafikken, også før uke 25.

Buss, taxi, anleggstrafikk og kjøring til eiendommene vil fortsatt være tillatt.

Det settes opp reguleringsskilt i området.

Kjørealternativer for privatbilister mellom uke 25 og 23. august

Under stengingen i perioden uke 25 til 23. august har kjørende trafikanter to alternative ruter inn til sentrum:

  • Alternativ 1 er at man benytter dagens parallelle gateløp gjennom Elvegata og Storgata mot sør.
  • Alternativ 2 er å kjøre Skippergata nord mot Hansjordnesbukta og videre inn i tunnelsystemet, eller kjøre Elvegata og Storgata nord mot Hansjordnesbukta, og så videre i tunnelsystemet.

Hvis Skippergata er kjøremål, vil adkomst skje via Bispegata. For å kjøre ut av gaten må Vestregate eller Nordre Tollbodgate benyttes. Begge disse gatene vil enveisreguleres mot Storgata eller Skansegata.

Fr. Nansen plass, vegstykket på sørsiden av bruhodet, stenges og vil kun nås fra Skansegata.

Bispegata mellom kryss i Storgata og Havnegata fjernes venstresvingefelt, arealet omgjøres til parkering for forflytningshemmede.

Slik blir kjøremønsteret i deler av nordre del av sentrum, som følge av at Skippergata er stengt for ordinær biltrafikk mellom uke 25 og 23. august 2021. Denne trafikkreguleringen gjelder ikke nødvendigvis når det pågår graving i området. Følg i alle tilfeller skilting i området for å være sikker.

Bakgrunn for sommerferiestengingen

Kommunestyret vedtok 28. april i år «sak 43/21 bilfri sommerferie i Skippergata». Det er byutvikling, byplanavdelingen, som har vurdert hvordan man løser stengingen.

Kommunestyrets vedtak lyder:

1.   Det settes i gang arbeid med realisering av bilfri sommerferie i Skippergata. Forarbeidet som ble gjennomført i byrådsperioden 2015/2016 tas som utgangspunkt.

2.   Prosjektet gjennomføres i perioden for hele skoleferien, sommer 2021.

3.   Prosjektet evalueres i etterkant og eventuelle permanente løsninger skisseres.

Spørsmål om stengingen i perioden uke 25 til 23. august kan sendes:

Sten-Jarle Jensen

Trafikktekniker

Frist for å sende innspill om tiltaket var fredag 11. juni.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.