Valgurne

How to vote in parliamentary elections / Slik bruker du stemmeretten din

Here you’ll find information about how you can vote. / Her finner du informasjon om hvordan du stemmer ved stortings- og sametingsvalget 2021.

Siste oppdatering 20. jul 2021

Publisert 18. jun 2021

(Norsk tekst lenger ned i artikkelen)

Sunday September 12th and Monday September 13th 2021, parliamentary and Sami parliamentary elections are held in Norway.

Unable to vote in the advance voting period or on the election days? If so, you can contact the municipality and ask to get an early vote from July 1st.

The Norwegian Directorate of Elections has prepared information on their websites about who can vote, when, where and how to vote. This information is available in 14 different languages.

Read more: Parliamentary Election 2021 - Valgdirektoratet

Read more: Right to vote and the electoral register - Valgdirektoratet

Important dates

July 1st: Early voting begins

August 10th: Ordinary advanced voting

August 12th: Voting at institutions begin

August 30th: Home voting begins

September 10th: Deadline for applications for home voting at 10:00 am

September 10th: Last day of advance voting

September 13th: Election Day. In Tromsø, the polling stations are also open on Sunday September 12th.

E-vote 

In the Parliamentary and Sami Parliamentary elections 2021, you will receive an electronic ballot paper. You will receive your election card in your digital mailbox or at valg.no. If you have reserved yourself against digital communication with the public sector or have not used the ID port for 18 months, you will receive the voting card in the mail.

 If you haven’t logged in via the ID-porten in the last 18 months, you must do so by June 30th to be sure that you will receive a digital voting card.
We greatly appreciate if you share this information so that more people know how to use their voting rights.

Slik bruker du stemmeretten din

Søndag 12. september og mandag 13. september 2021 avholdes det Stortings- og Sametingsvalg i Norge.

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Da kan du ta kontakt med kommunen og be om å få tidligstemme fra 1.juli.


Valgdirektoratet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om hvem som kan stemme, når, hvor og hvordan man stemmer. Informasjonsbrosjyren for høstens valg er tilgjengelig på 12 forskjellige språk, både på papir og digitalt.

Viktige datoer

1. juli: Tidligstemmer starter

10. august: Ordinær forhåndsstemming starter

12. august: stemming på institusjoner starter

30. august: Hjemmestemming starter

10. september: Siste frist for søknad om hjemmestemming klokken 10:00

10. september: siste dag for forhåndsstemming

13. september: Valgdagen. I Tromsø er valglokalene også åpne søndag 12. september

13. september: siste frist for stemmegivning for velgere i karantene og Isolasjon, klokken 10:00

Les mer: Stortingsvalget 2021 - Valgdirektoratet

 Les mer: Stemmerett og manntall - Valgdirektoratet
 

Elektronisk valgkort

Ved stortings og sametingsvalget 2021 vil du få utsendelse av elektronisk valgkort. Du mottar valgkortet ditt i din digitale postkasse eller på valg.no. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet tilsendt i posten

Hvis du ikke har logget inn via ID-porten de siste 18 månedene, må du gjøre dette innen 30. juni for å være sikker på at du får digitalt valgkort.
 

Les mer: Valgkort - Valgdirektoratet
 

Vi setter stor pris på om du deler denne informasjonen, slik at flere vet hvordan de kan bruke sin stemmerett.

Nyhetsliste
0
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.