Kulturminner-Skarmunken-Skarramohkki

Registrering av kulturminner

Riksantikvaren skal nå registrere om lag 1300 bygninger og 200 arkeologiske kulturminner i Tromsø kommune.

Siste oppdatering 19. okt 2021

Publisert 11. aug 2021

Asplan Viak www.asplanviak.no er engasjert av Riksantikvaren til å forestå registreringene som blir utført av fagpersoner. Arbeidet starter 16. august og all registrering vil være utvending. Bygningene og kulturminnene vil bli fotografert og sammenliknet med tidligere registreringer som en del av Riksantikvarens overvåkningsprogram «Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner» og «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner»

Registreringene vil ikke få noen konsekvenser for eierne av de registrerte bygningene/eiendommene.

Kontakt bygningsregistrering:

Kontakt registrering av automatisk fredete, arkeologiske kulturminner:

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.