Da blir det avholdt en offentlig komitehøring i saken i kommunestyresalen klokken 10.00-14.00.

Umiddelbart etter høringen avsluttes avholdes det møte i Utdannings- og oppvekstkomiteen for å behandle og fatte vedtak i saken, der kommunen har foreslått en ny inndeling av skolekretsene.

Inndelingen har vært på høring og administrasjonens forslag til skolekretser basert på høringsinnspill skulle behandles i komiteen 18. oktober, men saken ble utsatt.

Komiteen har bedt om å få en redegjørelse fra administrasjonen for den juridiske definisjonen på og vurdering av nærskoleprinsippet, konsekvenser ved en eventuell Fagereng/Langnes-ordning og en sannsynlighetsvurdering av en løsning for bruk av lokaler i Mellomvegen 110.
Juridisk definisjon og vurdering av nærskoleprinsippet
-
Konsekvenser med en eventuell Fagereng/Langnes
-
ordning
-
Sannsynlighetsvurdering av
Mellomvegen 110
Juridisk definisjon og vurdering av nærskoleprinsippet
-
Konsekvenser med en eventuell Fagereng/Langnes
-
ordning
-
Sannsynlighetsvurdering av
Mellomvegen 110Juridisk definisjon og vurdering av nærskoleprinsippet
-
Konsekvenser med en eventuell Fagereng/Langnes
-
ordning
-
Sannsynlighetsvurdering av
Mellomvegen 110
Juridisk definisjon og vurdering av nærskoleprinsippet
-
Konsekvenser med en eventuell Fagereng/Langnes
-
ordning
-
Sannsynlighetsvurdering av
Mellomvegen 110

Her kan du lese saksfremlegget som var oppe i komiteen 18. oktober.
ekstraordinært komitemøte med offentlig komitehøring i saken
«Regulering av kretsgrenser for skolene i Tromsø kommune 2019
-
2023». Saken behandles
umid
delbart etter komitehøringen.
kstraordinært komitemøte med offentlig komitehøring i saken
«Regulering av kretsgrenser for skolene i Tromsø kommune 2019
-
2023». Saken behandles
umid
delbart etter komitehøringen.
kstraordinært komitemøte med offentlig komitehøring i saken
«Regulering av kretsgrenser for skolene i Tromsø kommune 2019
-
2023». Saken behandles
umid
delbart etter komitehøringen.