- Det er en merkedag for Tromsø by å få museet tilbake til sentrum! Plasseringen sør for Mack tar museet tilbake til samme område som det lå i nesten 70 år. For Tromsø sentrum vil det være svært positivt å få etablert museet med sin publikumsaktivitet her. Museet blir lagt til et område med sterk industrihistorie, og med umiddelbar nærhet til verdensledende forskningsmiljø på Arktiske spørsmål, jubler ordfører Kristin Røymo.

Ferdig i 2025
Det har vært knyttet mye spenning til valg av tomt, og Tromsø har tverrpolitisk og som samfunn i mange år kjempet for et slikt bygg.
I den statlige rammen er det att av 1,5 milliarder kroner. Byggestart kan skje i løpet av 2020, en ferdigstillelse i 2025.

- Forhåpentligvis vil det nye bygget kunne bidra til en sterkere synliggjøring av den historiske kunnskapen som er nedarvet gjennom generasjoner, og den nye forskningen som foregår i Tromsø om Arktis. Museumsbygget vil kunne gjøre Tromsø museum til det ledende museet på Arktiske spørsmål i verden, sier Røymo.

- Spektakulært
Også statssekretær Kent Gudmundsen var svært fornøyd da løsningen ble presentert. 
- Det er viktig at vi evner å gjøre dette til noe spektakulært, et landemerke som løfter de mulighetene som ligger i en slik satsing, sa statssekretær Kent Gudmundsen da tomtevalget i dag ble presentert.