Flere søker om barnehageplass i den samiske barnehagen Guovssahas Mànàidgàrdi og den samiskspråklige avdelingen i Gimle studentbarnehage. Det økende behovet for et samiskspråklig tilbud gjør at Tromsø kommune oppretter flere barnehageplasser for denne gruppen.

Sjømannsbyen barnehage har to baser som er midlertid stengt. En av disse skal åpnes og tilrettelegges som en samiskspråklig base. Basen bemannes med en pedagog og en fagarbeider som snakker samisk.

Vi er glade for at det blir ett nytt samisk barnehagetilbud i Tromsø, med en samiskspråklig småbarnsavdeling i Sjømannsbyen barnehage, sier byråd for utdanning Brage Sollund (AP) og sametingsrådene Silje Karine Muotka og Ann-Mari Thomassen (NSR)

Sametinget og Tromsø kommune har en samarbeidsavtale for å holde kontakt om de tilbudene og behovene som kommunen skal sikre for den samiske befolkningen. Nå er avtalen benyttet for å kunne bidra til at det nye samiskspråklige barnehagetilbudet. 

-   Det var avgjørende for Tromsø kommune at Sametinget stilte opp med støtte i en oppstartsfase, for å få dette tilbudet opp så fort som mulig sier Brage Sollund.

Antall barn i basen vil vil variere på grunn av barnas alder. Dersom det er ledige plasser i løpet av året skal disse plassene stå tomme i påvente av barn som søker et samiskspråklig tilbud.

Den samiskspråklige basen er i samme enhet som Guovssaha Mànàidgàrdi, og barnehagene skal samarbeide slik at barna i Sjømannsbyen kan delta i et større samiskspråklig miljø. Guovssaha Mànàidgàrdi blir veileder i tilretteleggingen av tilbudet i Sjømannsbyen.