Tilbudet har allerede vært tilgjengelig i et års tid. Nå er senteret offisielt åpnet av ordfører Kristin Røymo. Losen holder til i fine lokaler midt i sentrum.

- Vi gir rask psykisk helsehjelp til mennesker over 18 år som har lettere vansker relatert til angst, depresjon og søvn sier psykolog Kristine Marit Berg.

Psykiske problemer er den vanligste årsaken til redusert arbeidsevne, sykefravær og uføretrygd. Losen samarbeider godt med fastleger og spesialisthelsetjenesten. Så langt har tilbakemeldingene vært gode, både fra leger og de som har mottatt hjelp, og tjenesten mottar mellom 50–70 henvendelser hver måned.

- Hos oss trenger man ikke henvisning, sier Berg. De som ønsker hjelp kan ta kontakt på telefon eller via nett. Det at folk kan ta direkte kontakt selv øker tilgang på behandling og er svært positivt.

For å hjelpe flere raskere til lav kostnad har Tromsø kommune satset på nettbaserte kurs. Gjennom det nasjonale prosjektet, rask psykisk helsehjelp har Losen lavterskelsenter fått midler av Helsedirektoratet til kursing av et team på seks personer. I 2018 fikk 172 innbyggere hjelp av teamet.

Når man starter nettkurs for å mestre f.eks sosial angst eller depresjon lærer man metoder for å håndtere vanskelig tanker og følelser, og selv ta aktiv del i behandlingen. Etter en kartleggingssamtale med en veileder i teamet finner man sammen ut hvilket tilbud som passer best. Kurstilbudet til Losen lavterskelsenter omfatter hjelp til lettere vansker relatert til angst, depresjon og søvn. Dette inkluderer panikkangst, sosial angst, nedstemthet, grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Nettkurs og ukentlige telefonsamtaler forplikter gjensidig og gjør til at den som mottar hjelp tar bedre kontroll over eget liv.

Hittil er det 62 kommuner og bydeler i Norge som tilbyr rask psykisk helsehjelp. Tromsø kommune har vært tidlig ute og vil fra høsten av som første team tilby samtale med veiledere på Skype.

Her kan du ta kontakt og lese mer

Foto: Veiledere på Losen lavterskelsenter: Jin Evensen Normann, Linda K. Jensen Johannessen og Kjell Arne Skoglund.