Planen har som mål:
•  å forebygge og redusere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge i Tromsø
•  gi barn og unge kunnskap om hvordan håndtere situasjoner hvor de selv kan bli utsatt for, eller  utsetter andre for, krenkende seksuelle handlinger
•  å styrke foreldrerollen for å forebygge og håndtere situasjoner hvor barna er involvert
•  å sikre god og trygg tverrfaglig samhandling samt nyttiggjøre seg den lokale kompetansen i Troms
Plan mot seksuelt krenkende atferd
Både ungdommer og foreldre har vært med i arbeidet med planen og gitt innspill underveis. Planen er laget slik at den ikke bare skal være et verktøy for ansatte i politi, skole, barnehager, helsestasjoner og så videre, men også et verktøy for foreldre og deres barn i håndteringen av problemer nyttet til nakenbilder og annen seksuelt krenkende atferd. Det vil si:

• verbale utsagn og språkbruk, direkte og digitalt som oppfattes seksuelt krenkende
•  digital deling av bilder og video med seksuelt innhold (bilder av kropp, kjønnsorgan og seksuelle handlinger)
•  fysiske handlinger som oppfattes som seksuelt krenkende (beføling og seksuell utforskning)

Planen gir også støtte og råd i vurderingen av hva som er en politisak og ikke.

– Vi er veldig glade for at vi nå har en rendyrket og veldig konkret plan på forebygging av seksuelt krenkende atferd. Vi håper denne planen skal gjøre det lettere å håndtere problemstillinger rundt dette, både for skoler, barnehager, foreldre - og ungdommer selv, sier rådgiver og prosjektleder Elizabeth Kræmer ved avdeling for oppvekst og utdanning.

Her finner du planen!