Her vil du treffe pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie.

Oppstart onsdag 4. oktober 2017
Tid: kl 18.00 – 20.30
Sted: Heracleum, Vestregata 15
Form: Felles undervisning og samtaler i mindre grupper (28-30 deltagere; 4 grupper à 7/8 stk.)
Varighet: Hver onsdag i til sammen seks uker.
Egenandel: 400 kroner
Enkel servering
Påmeldingsfrist: 2. oktober 2017

Gi beskjed om du har behov for avlastingshjelp mens kurset pågår

Program
  • 04.10: Demens. Sykdomstilstandene, tegn/symptomer, utvikling og behandling/tilrettelegging
  • 11.10: Kommunikasjon og miljøarbeid
  • 18.10: Pårørende sine opplevelser
  • 25.10: Tilrettelegging av hverdagen – hjelpemidler
  • 01.11: Pasient og pårørendes rettigheter når demenssykdom rammer
  • 08.11: “Sorgen og gleden de vandrer til hope” – tanker om sorg og omsorg
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foreleserne kommer fra både brukerorganisasjonene, kommune- og spesialisthelsetjenesten, og vil bli kunngjort ved oppstart. Etter undervisningen blir det erfaringsutveksling i mindre grupper.

For mere informasjon og påmelding kontakt demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen på telefon 400 31 810 eller e-post

Kurset er et samarbeid mellom: 
Nasjonalforeningen, Tromsø Demensforening, Helse- og omsorgstjenestene i Tromsø kommune, Demensnettverket i Tromsø kommune, UiT Norges Arktiske Universitet, Institutt for helse og omsorgsfag, Alderspsykiatrisk poliklinikk, UNN, Geriatrisk avdeling/poliklinikk, UNN, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Troms.