Hva er en fastlege?
En fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen.

Hva er fastlegeordningen?
Fastlegeordningen er en ny og bedre måte å organisere legetjenesten på. Den gir deg rett til å få en allmennpraktiserende lege som din fastlege. Alle fastleger får en liste med innbyggere. De som står på denne listen har førsterett til å få time. Mer informasjon finner du på Helsenorge.no sitt nettsted om fastlegeordningen.

Hvem gjelder ordningen for?
Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har rett til å få en fastlege. Asylsøkere og deres familer som er medlemmer i folketrygden omfattes også av ordningen. Følg denne lenken for å finne informasjon om hvordan ordningen fungerer for utenlandske statsborgere.

Hvordan finner jeg ut hvem som er min fastlege?
Ta kontakt med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) på tlf. 810 59 500, så forteller de deg hvem din fastlege er. Dersom du vet hvilket legekontor du hører til, så vet også de hvem av legene som er din fastlege. Du kan også finne ut hvem som er din fastlege via Helsenorge sitt nettsted.

Kan jeg bytte fastlege?
Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dette krever imidlertid at det er plass på listen til den legen du ønsker. Les  mer om hvordan du går fram for å bytte fastlege.

Jeg ønsker å bytte fastlege - hva gjør jeg da?
Ta kontakt med Fastlegetelefonen  på 810 59 500 (man-fre 08:00-15:30) dersom du ønsker å bytte fastlege, eller via Bytte av fastlege.

Må jeg være med i fastlegeordningen?
Nei, det er frivillig, men da må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Velger du å stå utenfor fastlegeordningen, må du dessuten betale en høyere egenandel hos allmennlege. Du kan når som helst melde deg inn eller ut av fastlegeordningen - samme fremgangsmåte som ved legebytte.

Kan jeg bli med i fastlegeordningen senere?
Ja, alle har rett til å stå på liste hos en fastlege. Denne retten beholder du også hvis du velger å stå utenfor i en periode. Du kan når som helst melde deg inn eller ut av fastlegeordningen - samme fremgangsmåte som ved legebytte.

Får jeg den fastlegen jeg ønsker meg?
Hvis legen har plass på sin liste, blir ønsket oppfylt. Det er bestemt på forhånd hvor mange innbyggere hver lege kan ha på sin liste. Legens liste åpnes automatisk for tilmelding av nye innbyggere når antallet er 20 lavere enn dette.

Kan jeg velge fastlege i en annen kommune enn den jeg bor i?
Ja, du kan velge fritt blant alle legene som er med i fastlegeordningen.

Hva med barna mine?
Den som har foreldreansvaret velger fastlege på vegne av barna. Barn under 16 år har rett til samme fastlege som foreldre, selv om legens liste er stengt. Det er også mulig å la barna stå utenfor fastlegeordningen.

Hva er en fellesliste?
Fastlegene kan arbeide alene eller sammen med andre leger på et legesenter. På noen legesenter har fastlegene gått sammen om en fellesliste. Fastlegene med fellesliste har et felles ansvar for allmennlegetilbudet til innbyggerne som står på felleslisten. I Tromsø er det ingen leger med felles liste.

Kan jeg velge en av fastlegene ved et legesenter med fellesliste?
Ja, det skal alltid være en av legene ved legesenteret med fellesliste som har ansvar for allmennlegetilbudet ditt. Denne legen kalles din "ansvarlige lege". I Tromsø er det ingen leger med felles liste.

Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min?
Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å gå til en annen fastlege. Second opinion / ny vurdering er et eksempel på at man må gå til en annen lege enn egen fastlege.

Hva er en "ny vurdering" (second opinion)?
Hvis du har et helseproblem og er misfornøyd med den vurderingen fastlegen din har gjort, kan du kontakte en annen fastlege og be om en "ny vurdering" av problemet. Når den andre fastlegen har gjort sin vurdering, skal legen sende kopi av journalnotat til din fastlege. For en "ny vurdering" betaler du vanlig egenandel.

Hva gjør jeg hvis fastlegen min er på ferie eller er syk?
Er fastlegen borte over lengre tid, får du vite hvem som er vikar for fastlegen din. Jobber fastlegen i en gruppe sammen med andre leger, kan en av de andre legene hjelpe deg. Det skal alltid være tilbud om øyeblikkelig hjelp i kommunen selv om fastlegen din er borte. I Tromsø er alle fastlegene tilknyttet legesentra der legene har forhåndsavtalt vikarordninger seg i mellom.

Hva skjer dersom jeg flytter til en annen kommune?
Dersom du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra trygdeetaten med en liste over fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem som fastlege. Du kan også velge å beholde den fastlegen du har.

Kan jeg få tilbake min tidligere fastlege dersom jeg flytter tilbake til tidligere bostedskommune?
Ja, ved flytting til tidligere bostedskommune innen tre år har du rett til plass hos tidligere fastlege.

Jeg er tilflyttet student - hvordan får jeg fastlege i Tromsø?
Du kan kontakte Legevakta, men her kan ikke påregnes samme oppfølginger som av en fastlege. Det er derfor lurt å kontakte Fastlegeordningen for å få deg fastlege i Tromsø så lenge du oppholder deg her. Mer informasjon finner du på Helsenorge sitt nettsted om fastlegeordningen.

Jeg er besøkende/turist i Tromsø, og har behov for legehjelp - hva gjør jeg?
Ta kontakt med Legevakta

Mister jeg fastlegen min dersom jeg må på helseinstitusjon?
Dersom du er på en institusjon med organisert legetjeneste, vil legene der ivareta ditt behov for legehjelp. Du blir likevel stående på fastlegens liste. Ved utskrivning skal institusjonen gi fastlegen melding slik at fastlegen kan sørge for ev. nødvendig oppfølging videre.

Mister jeg fastlegen min dersom jeg flytter til utlandet?
Dersom du melder flytting til Folkeregisteret, mister du fastlegen din. Skal du være borte i begrenset tid, beholder du din plass på fastlegens liste.

Hva koster det å gå til en fastlege?
Du betaler vanlig egenandel hos en fastlege. Står du utenfor ordningen, må du betale høyere egenandel dersom du oppsøker allmennlege.


Dersom du fortsatt har spørsmål omkring fastlegeordningen, finner du mer informasjon på Helsenorge sitt nettsted om fastlegeordningen.