Nettsted: Oldervik utviklingslag

Bygda Oldervik ligger på vestsiden av Ullsfjorden ca 4 mil nordover på fastlandssiden i Tromsø kommune. Når vi kommer til Snarbyeidet så ser vi ned til Oldervik som ligger mellom to høye fjell og Ullsfjorden og den flotte utsikten til Lyngsalpene.  Mange av bygdas innbyggere pendler inn til Tromsø på jobb. Eneste bedrift er et fiskebruk. For stedets befolkning er fiskeriene en del av næringen. Det er gode havneforhold med molo, allmenningskai og kai til fiskebruket. I 2008 ble det bygd et servicebygg med egnerbu for fiskere. Det har vært noen år med fraflytting, men nå ser det ut som den trenden har snudd seg. Det er en del unge mennesker som har flytta tilbake.