Visjon og målsetning

Vår visjon er "lek og læring hand i hand".
Leken er barnas viktigste læringsarena.

Satsningsområde

Olsgård barnehage hovedfokus vil være barnas lek. Leken er en del av barnekulturen der barna tilegner seg læring og sosial kompetanse i trygge omgivelser. Personalet i Olsgård vil hjelpe barna i leken med å være tilrettelegger, gi tid og rom til lek, anerkjenne leken, gi inspirasjon og være deltakende i barnas lek.
Olsgård barnehage jobber kontinuerlig for å skape en pedagogisk praksis som danner prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt, og at alle opplever at de har betydning for det som foregår. Vi mener at tanken om barns medvirkning bygger på ideer om likeverdighet og respekt for hverandre. Vi lar blant annet barna få fritt velge hvilke rom, leker og inventar inne og ute samt at de får være med på å bestemme og planlegge det som skjer i hverdagen. Medvirkning i form av muligheter til selv å påvirke hvor de skal bevege seg og hva de skal gjøre mener vi er viktig for barnas trivsel i barnehagehverdagen. Vi i Olsgård barnehage ser barna, anerkjenner dem og er oppmerksomme på deres meninger, samt tilrettelegger for medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Sertifisert som miljøfyrtårn

Vi sorterer søppel med barna, bruker matboks, kjøper miljøvennlige produkter, gjenbruk av ting/klær/utstyr osv.
Som godkjent miljøfyrtårn jobber vi daglig med miljøtiltak i barnehagen:
  • Egen kjøkkenhage hvor vi dyrker poteter og bær.
  • Bruk av naturen i det pedagogiske arbeidet med "Svanhilds reise" der vi jobber med holdningsskapende aktiviteter, lærer barna om naturen og gjør naturvennlige aktiviteter ved bruk av resirkulert materiale.
  • Inne og utemiljø;bruke miljøvennlige produkter, redusert bruk av engangsemballasje, bruke ark på begge sider, sende ut informasjon på mail.
  • Energisparing;slå av lys i rom som ikke er i bruk, bruke sparepærer.
  • Avfallshåndtering;voksne og barn deltar aktivt i søppelsortering, resirkulere/gjenvinne flasker, papir, batteri og bokser.

Våre planer

Her kan du laste ned planer og informasjon fra barnehagen.
Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.