Om byarkivet

Pages from Byarkivbrosjyre 2016_159x225.jpgByarkivet bistår innbyggerne og kommunens saksbehandlere når det er behov for å dokumentere saker som er eldre enn 25 år.

I arkivet finnes 2000 hyllemeter arkivmateriale fra Tromsø kommune, Tromsøysund, Hillesøy og Ullsfjord kommune. De tre sistnevnte ble del av Tromsø kommune ved kommunesammenslåingen i 1964, og derfor finnes arkivene fra tiden før sammenslåingen her. Arkivmaterialet dokumenterer alle kommunens virksomheter: Skole, helse- og sosial, barnevern, bygg- og eiendom, kultur med flere. Materialet dekker tidsrommet 1838-1987, og vokser stadig gjennom avleveringer fra kommunale enheter.

Åpen lesesal
Arkivmaterialet er tilgjengelig i vår lesesal på hovedbiblioteket i Fokuskvartealet.

Lesesalen har åpent hver mandag fra kl. 09.00 - 15.00.

Les også:

Lenker og nedlastbare dokumenter: