Tekststørrelse: A A A Kontrast: Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart - invertert
Lytt til teksten:

Om Gáisi Giellaguovddáš

Om Gáisi Giellagouvddáš
Gáisi Giellagouvddáš ble offisielt åpnet i april 2004. Språksenteret har lokaler i Lakselvbukt og i Tromsø.

All virksomhet skal ha hovedfokus på å revitalisere samisk språk og identitet i virkeområdet. 

Gaisi Språksenters virksomhet vil være å arrangere samiske språkkurs, kurs i tradisjonelt samisk håndverk, utarbeide og utvikle verktøy og læremidler for bruk i sentrets samiskundervisning, arbeide med samiske stedsnavn og dokumentere samisk kultur, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur enten i egen regi eller i samarbeid med andre.

Styre og vedtekter
Tromsø kommune opprettet høsten 2006 et styre for Gáisi Giellaguovddáš. Styret består av fem representanter med personlige varamedlemmer, og skal ha det overordnete ansvaret for senterets løpende virksomhet. Det vil bli avholdt fire ordinære styremøter i året.

Byrådet for Tromsø kommune har oppnevnt et nytt styre for språksenteret. Følgende personer ble oppnevnt til styret 2018-2020:
 

Lisa Pedersen
Ante Siri
Tromsø sameforening Leder
Varamedlem
Per Bjørn Lakselvnes
Marny Guttormsen
Lakselvbukt Husflidlag Nestleder
Varamedlem
Sofie Osland
Ole Mahtte Tollefsen Eira
Samisk foreldrenettverk Medlem
Varamedlem
Ida Charlotte Kemi
Mailinn Eira  
Samisk stundentforening Medlem
Varamedlem

 
Vedtekter (DOC) (PDF) (redigert september 2019)

Design: CustomPublish og AbexWorks Design | Publiseringssystem: CustomPublish