[Stærkere] setter lyskasteren på bibliotekenes tilbud til barn og unge med tema psykisk helse.
Bøker, film og tegneserier kan kaste lys over livets mørkere dager, eller spre mer glede på en allerede god dag.

[Stærkere] utvikles av Troms fylkesbibliotek, Tromsø bibliotek og byarkiv og Lenvik folkebibliotek.

Hovedmålet med prosjektet er å synliggjøre informasjons- og litteraturtilbudet i folkebibliotekene i Troms rundt temaet psykisk helse for barn og unge. 

Gjennom en nettbasert mediesamling og nettsiden På skråss ønsker vi å oppnå:

  • Større åpenhet rundt barn og unges psykiske helse.
  • Synligere bibliotektilbud omkring psykisk helse.
  • Bedre livskvalitet for barn, ungdom og pårørende som har en hverdag preget av at noen sliter med sin psykiske helse.
     

Prosjektet er toårig og støttes av Nasjonalbiblioteket. Det ble avsluttet våren 2014, og prosjektrapporten er skrevet og oversendt Nasjonalbiblioteket.Den kan også leses her:
[Stærkere] prosjektrapport (DOC) (PDF)