Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om tjenestene


Les mer om Kartportalens tjenester her:

Kommunekart

Kommunekart  
Kommunekart er en selvbetjeningsløsning der mange ulike kartdata i kommunen presenteres samlet.

Se Eiendom

Se Eiendom
Se Eiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, samt tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk, profesjonelle virksomheter må få tilgang via betalte tjenester.

Kart- og byggesaksbutikken

Kart- og byggesaksbutikken
Bestill situasjonskartpakke, vektordata, digitale plankart og mye mer.

Gravemelding

Gravemelding 
Hvordan sende gravemelding.
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune.

Kommunekart-app

Kommunekart_app.jpg  Veiledning til Kommunekart-appenKommunekart-appen er laget for mobil og nettbrett.

Eksterne karttjenester

Følgende lenker viser interaktive karttjenester fra hele landet. Søk gjerne etter enkeltadresser eller hele kommuner i disse meget omfattende databasene.

 


 

Navn   Beskrivelse

Norgeskart.no

Kartverkets åpne og gratis kartløsning.

Nasjonal vegdatabank 

Ruteplanlegger over private og offentlige veger.

NGU

Kart fra Norges Geologiske Undersøkelse.

Kilden

 

Kilden til arealinformasjon. Digitale markslagskart fra Skog og Landskap

Skrednett

Kartbaser med oversikt over skredfare.

Gårdskart
Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom samtjordregister og informasjon om Gårdskartprosessen
Byggsøk
Med ByggSøk kan du lage og levere byggesaker på nett og få hjelp til å lage komplette byggesøknader som gir raskere saksbehandling

Miløstatus

Miljødirektoratets kartside med mange natur- og miljøtemaer

Geo Norge

Søk opp og se digitale kart og geodata

Arealis

Arealis Portal Webkart - velg mellom en rekke karttyper.

Forurenset
grunn
Klima og forurensningsdirektoratet
 

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: