– Denne situasjonen preger først og fremst den pasientgruppen som ikke er syke nok til å bli henvist til sykehus eller helsehus, forklarer avdelingsleder, Stian Fet, ved legevakta i Tromsø.
 
Etter at Arbeidstilsynet Nord-Norge under tilsyn av legevaktens lokaler i fjor påla Tromsø kommune om å utbedre lokalene, på grunn av økning i antall pasienter, ble det besluttet å gå i gang med ombygging i august 2018.
 

Mindre plass

 
Siden da har legevaktens lokaler vært preget av mindre plass til både pasienter og de ansatte. Dette preger kapasiteten ved legevakta som i denne perioden har færre tilgjengelige legekontor enn til vanlig. I tillegg har de bare én sengeplass til pasienter som har behov for å legge seg ned under konsultasjonen.
 
– Vi tar imot alle som kommer, men vår kapasitet er nede på et minimum på grunn av de utfordrende arbeidsforholdene. Hvor mange vi klarer å behandle er derfor situasjonsbetinget, sier avdelingslederen.

– Det er derfor en viktig påminnelse at legevaktas oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som må behandles så raskt at fastlegen ikke kan benyttes, tilføyer han.
 

Vurderer alvorlighet

 
Selv om det er betydelig plassmangel ved vakta, er det likevel like mange leger og sykepleiere til stede, men de ansatte er i større grad enn vanlig nødt til å prioritere pasientene etter alvorlighet.
 
– Vi henviser flere til fastlege og flere blir også sendt hjem. De som ikke er syke nok til å bli henvist til sykehus eller helsehus må belage seg på å vente i opptil fem timer, forteller Fet.
 
Til tross for ombyggingen har ikke legevakta utvidet myndighet til å henvise flere pasienter til sykehus eller helsehus.  

– For de ansatte hos oss, oppleves arbeidsforholdene som kaotisk og belastende, men i uke tolv håper vi at de nye lokalene er ferdigstilt, og det gleder vi oss til, sier Stian Fet.