Kommunen har 224 plasser i omsorgboliger. Det er pleie- og omsorgsbehovet samt en total vurdering av søkers livssituasjon som blir vektlagt ved tildeling av bolig. I omsorgsboligene får man timebaserte tjenester fra hjemmetjenesten. Det betales husleie for leilighetene.