Omsorgstjenesten Kvaløya gir tjenester til personer med sammensatte behov. Vi gir praktisk bistand og helsehjelp i boliger, samt miljøtjeneste. Vi har seks avdelinger, hvor fem avdelinger er heldøgns boliger og en avdeling er miljøtjeneste.

Vårt mål er å gi gode tjenester og sette bruker i fokus. Vi er en enhet som gir deg mulighet for ulike faglige utfordringer og som ønsker å gi rom for faglig utvikling. 

Kontakt oss

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
 
Førstesekretær: Turid Bertheussen 
Telefon: 905 44 649

Enhetsleder: Nina Olaisen
Telefon: 482 12 276
 
Stedsfortreder: personalkonsulent Lillian Bakken 
Telefon: 952 55 074

Avdelinger

Avdeling Finnvik er heldøgns boliger som gir tjenester til fire brukere.
Besøksadresse: Aldorvegen 11, 9103 Kvaløya
Vakttelefon: 994 50 610
 
Avdelingsleder: Turid Jensen
Telefon: 469 38 855
 
Avdeling Hvalrossvegen er heldøgns bolig til en bruker.

Vakttelefon: 477 19 602
 
Avdelingsleder: Turid Jensen                   
Telefon: 469 38 855

Avdeling Nisevegen er heldøgns boliger som gir tjenester til åtte brukere.

Besøksadresse: Nisevegen 16B, 9100 Kvaløysletta
Vakttelefon: 918 09 529
 
Avdelingsleder: Volker Hofman
Telefon: 917 76 892

Avdeling  Ryllikvegen er heldøgns boliger som gir tjenester til seks brukere.

Besøksadresse: Ryllikvegen 9, 9102 Kvaløysletta
Vakttelefon: 908 21 413
 
Avdelingsleder: Mary-Ann Hamsund Rikardsen                             
Telefon: 908 93 079
                                            
Avdeling Storvollen er heldøgns boliger som gir tjenester til åtte brukere.

Besøksadresse: Storelvbakken 29, 9104 Kvaløysletta
Vakttelefon: 400 36 474
 
Avdelingsleder: Kari E. Solberg
Telefon: 473 48 791
 
Miljøtjenesten
Miljøtjenesten gir timebaserte tjenester til mennesker med lett til moderat psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD, andre forstyrrelser av kognitive funksjoner eller adferdsforstyrrelser. Tjenesten er geografisk avgrenset til den nordlige halvdelen av Tromsøya. Avdelingen har sitt fokusområde på hjelp til mestring og trivsel. 

Besøksadresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
Vakttelefon: 970 28 358

Avdelingsleder: Else Marie Fagerli
Telefon: 990 34 450