Omsorgstjenesten Kvaløya gir tjenester til personer med sammensatte behov. Vi gir praktisk bistand og helsehjelp i boliger, samt miljøtjeneste. Vi har seks avdelinger, hvor fem avdelinger er heldøgns boliger og en avdeling er miljøtjeneste.

Vårt mål er å gi gode tjenester og sette bruker i fokus. Vi er en enhet som gir deg mulighet for ulike faglige utfordringer og som ønsker å gi rom for faglig utvikling. 

Kontakt oss

Sentralbord: 77 79 00 00
Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
 
Enhetsleder: Nina Olaisen
Telefon: 482 12 276
 
Stedsfortreder: personalkonsulent Lillian Bakken                 
 
Førstesektretær: Turid Bertheussen
 

Avdelinger

Avdeling Finnvik er heldøgns boliger som gir tjenester til fire brukere.

Besøksadresse: Aldorvegen 11, 9103 Kvaløya
Vakttelefon: 994 50 610
 
Kst. avdelingsleder: Turid Jensen
Telefon: 469 38 855
 
Avdeling Hvalrossvegen er heldøgns bolig til en bruker.

Vakttelefon: 477 19 602
 
Stedlig ansvarlig: Tove V. Eriksen Hansen                         
Telefon: 950 13 276

Avdeling Miljøtjenesten gir timebaserte tjenester til mennesker med lett til moderat utviklingshemming, autisme og andre kognitive funksjons- eller atferdsforstyrrelser. Tjenesten er grafisk fra nord til sør på Kvaløya. Avdelingen bistår også brukere før og etter skoletid ved Kvaløya videregående skole (MKV).
 
Besøksadresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Vakttelefon: 953 65 224

Avdelingsleder: Linda Renmælmo

Avdeling Nisevegen er heldøgns boliger som gir tjenester til åtte brukere.

Besøksadresse: Nisevegen 16B, 9100 Kvaløysletta
Vakttelefon: 918 09 529
 
Avdelingsleder: Volker Hofmann
Telefon: 917 76 892

Avdeling  Ryllikvegen er heldøgns boliger som gir tjenester til seks brukere.

Besøksadresse: Ryllikvegen 9, 9102 Kvaløysletta
Vakttelefon: 908 21 413
 
Avdelingsleder: Mary-Ann Hamsund Rikardsen                             
Telefon: 908 93 079
                                            
Avdeling Storvollen er heldøgns boliger som gir tjenester til ti brukere.

Besøksadresse: Storelvbakken 29, 9104 Kvaløysletta
Vakttelefon: 400 36 472
Arbeidsrom: 400 36 473
 
Avdelingsleder: Kari E. Solberg
Telefon: 473 48 791