Omsorgstjenesten Langnes gir tjeneste til personer med sammensatte behov. Vi gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, avlastning og botrening til personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vårt mål er å gi kvalitiativt gode tjenester og være en innovativ og attraktiv arbeidsplass.

Vår visjon: Et steg foran!

Kontaktinformasjon

Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
E-post

Konstituert enhetsleder Monica Tangstad
Telefon: 974 93 920

Saksbehandler: Svein A. Nygård
Telefon: 950 74 621

Personalkonsulent Karianne Seppola 
Telefon: 970 37 653

Blåmann

Blåmann gir heldøgns tjeneste til fem brukere i samlokaliserte leiligheter. Avdelingenens fokusområde er samspill, kommunikasjon og trivsel. 

Vakttelefoner
Blåmann: 917 64 620
Adresse: Gimleveien 66-68, 9019 Tromsø

Avdelingsleder: Synne Darbo 
Telefon: 454 92 474
 

Tind

Tind gir heldøgns tjeneste til fem brukere i samlokaliserte leiligheter. Avdelingenens fokusområde er samspill, kommunikasjon og trivsel. 

Vakttelefoner
Tind: 917 08 967
Adresse: Gimleveien 64-68, 9019 Tromsø

Avdelingsleder: Synne Darbo 
Telefon: 454 92 474

Selnes avlastningsbolig

Selnes avlastningsbolig er et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Avlastningen har fire plasser som per i dag benyttes av 14 familier. 

Les mer om Selnes avlastningsbolig

Ishavsveien 67

​Ishavsveien 67 er et botreningstiltak for unge i alderen 16 til 23 år. Tjenesten gis til unge med utviklingsforstyrrelser og/ eller psykososiale vansker. 

Les mer om Ishavsveien 67

Trudvang barnebolig

Trudvang er et botilbud til barn og unge i alderen 0-18 år som har et særlig hjelpebehov på grunn av store og sammensatte funksjonsnedsettelser, og som av den grunn ikke kan bo i foreldrehjemmet. 

Les mer om Trudvang barnebolig

Avdeling Vest

Avdeling Vest gir heldøgns miljøtjeneste til beboere i seks samlokaliserte omsorgsboliger.  Avdelingen har ca 27 årsverk og har fokus på samspill, kommunikasjon, trivsel og en aktiv og innholdsrik hverdag.

Vakttelefon: 404 33 267
Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø

Avdelingsleder: Åse Figenschou 
Telefon: 976 47 876

Avdeling Øst

Avdeling Øst gir tjenester til syv brukere med ulike utviklingsforstyrrelser. Brukergruppen er i alderen 29- 76 år og har et varierende bistandsbehov, fra timebaserte tjenester til heldøgns bemanning. Avdelingen er en atferdsavdeling som samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har en tverrrfaglig sammensatt personalgruppe og jobber både i team og individuelt.

Vakttelefon: 975 85 135
Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø

Avdelingsleder: Marit Schrøen
Telefon: 474 54 435

Lundefuglen

Avdeling Lundefuglen gir heldøgns og timebaserte tjenester til 10 beboere i alderen 30- 40 år. Lundefuglen er et privat boligsameie som kommunen drifter. Avdelingen har 17 årsverk og har fokus på aktivitet, mestring og selvstendighet.

Vakttelefon: 488 68 635
Adresse: Lundefuglvegen 10, 9015 Tromsø

Avdelingsleder: Siri Rolness Veggemo 
Telefon: 917 95 366