Omsorgstjenesten Langnes gir tjeneste til personer med sammensatte behov. Vi gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, miljøtjeneste, dagtilbud,  avlastning og botrening til personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Vårt mål er å gi kvalitiativt gode tjenester og være en innovativ og attraktiv arbeidsplass.

Vår visjon: Et steg foran!

Kontaktinformasjon

Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
E-post
Faks: 77 63 55 77

Enhetsleder Jorun Mikalsen
Telefon: 953 60 267

Saksbehandler: Svein A. Nygård
Telefon: 950 74 621

Personalkonsulent Karianne Seppola 
Telefon:  970 37 653

Personalkonsulent Trine Helberg (i permisjon)
Telefon: 906 47 630

Blåmann

Blåmann gir heldøgns tjeneste til fem brukere i samlokaliserte leiligheter. Avdelingenens fokusområde er samspill, kommunikasjon og trivsel. 

Vakttelefoner
Blåmann: 917 64 620
Adresse: Gimleveien 66-68, 9019 Tromsø

Avdelingsleder: Monica Tangstad  
Telefon: 97493920
 

Tind

Tind gir heldøgns tjeneste til fem brukere i samlokaliserte leiligheter. Avdelingenens fokusområde er samspill, kommunikasjon og trivsel. 

Vakttelefoner
Tind: 917 08 967
Adresse: Gimleveien 64-68, 9019 Tromsø

Avdelingsleder: Monica Tangstad
Telefon: 974 93 920

Selnes avlastningsbolig

Selnes avlastningsbolig er et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Avlastningen har fire plasser som pr. i dag benyttes av 14 familier. Avdelingen har ca 15 årsverk.

Vakttelefon: 954 07 623
Adresse: Niseveien 54, 9100 Kvaløysletta
Avdelingsleder: Henning Kristiansen
Telefon: 907 95 492

Ishavsveien 67

Vakttelefon: 919 14 899
Adresse: Ishavsveien 67, 9010 Tromsø
Avdelingsleder: Stian Følstad
Telefon: 415 21 889

Om Ishavsveien 67
​Ishavsveien 67 er et botreningstiltak for unge i alderen 16 til 23 år. Tjenesten gis til unge med utviklingsforstyrrelser og/ eller psykososiale vansker. Boligen har tilsammen syv plasser, hvor den enkelte kan bo i inntil tre år. Ishavsveien 67 er døgnbemannet. Her får ungdommen tett oppfølging fra trygge voksne med sosial- helsefaglig og pedagogisk
bakgrunn. I Ishavsveien støtter vi beboerne i dagliglivets gjøremål. Vi jobber også aktivt opp mot arbeidsmarkedstiltak. Samtidig er vi også opptatt av å tilby ulike aktivitetstilbud.

Ishavsveien 67 har tilsammen syv plasser, inkl en avlastningsenhet. I tillegg vil det gis oppfølging i eget hjem og det tilbys ambulerende oppfølging av ungdommer som flytter ut. 

Målet er at de unge skal bli motivert og forberedt til å bo for seg selv. Vi kartlegger behov for videre bistand etter at de er klar til å flytte ut. Vi bidrar til at de unge opplever mestring og økt livskvalitet, og legger til rette for at de kan leve gode liv med meningsfulle aktiviteter.

Vi jobber etter begrepene kommunikasjon, støtte, tilnærming, miljøterapi, samarbeid, holdninger og verdier, rammer og føringer. Les mere om tilbudet her.

Trudvang barnebolig

Trudvang

Avdelingsleder/barnesykepleier Hege Moss Larsen
Telefon: 928 66 821
 
Koordinator/ tverrfaglig spesialist Kirsti Kvandahl
Telefon: 950 04 889

Vakttelefon barnbolig: 46 95 05 94
Turtelefon: 41 46 54 13
 

Barneboligen er for barn/ ungdom i alderen 0 til 18 år
Trudvang er et botilbud til barn og unge som har et særlig hjelpebehov på grunn av store og sammensatte funksjonsnedsettelser, og som av den grunn ikke kan bo i foreldrehjemmet. Foreldrene har foreldreansvar og Trudvang barnebolig har den daglig omsorg. Hvert barn har sin boenhet som er utstyrt med eget bad, personlige eiendeler, kameraovervåkning, tv og takheis.

Trudvang har sanserom og eget uteområde som er tilrettelagt for rullestol med naturterreng og egen sti. Området har en egen aktivitetsplass med trampoline, huske og grillplass med benker og bord. Barneboligen disponerer også gymsal og svømmebasseng på Gimle. I tillegg til dette har man egen aktivitetsgruppe som arrangerer ulike aktiviteter som for eksempel karneval, turer ut i naturen, juleverksted og påskeverksted for barna. Aktivitetsgruppa utarbeider månedlig aktivitetsplan. 

Pårørende og søsken er en positiv ressurs som vi ønsker et godt og gjensidig samarbeid med. Pårørende oppfordres til deltakelse i tilknytning til aktiviteter sammen med brukerne.

Trudvang barnebolig har en allsidig og tverrfaglig gruppe medarbeidere. Personalet består av sykepleiere, barnesykepleier, vernepleiere, ergoterapeuter, pedagoger, barnehagelærere, spesialpedagoger, fagarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, og assistenter. Barneboligen har egen husmor som tilbereder hjemmelaget mat og vasker tøyet til barna.     

Vi  samarbeid med barnehabiliteringen på UNN, skole, barnehage, SFO og andre samarbeidspartnere.

Avdeling Vest

Avdeling Vest gir heldøgns miljøtjeneste til beboere i seks samlokaliserte omsorgsboliger.  Avdelingen har ca 27 årsverk og har fokus på samspill, kommunikasjon, trivsel og en aktiv og innholdsrik hverdag.

Vakttelefon: 404 33 267
Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
Avdelingsleder: Åse Figenschou 
Telefon: 976 47 876

Avdeling Øst

Avdeling Øst gir tjenester til syv brukere med ulike utviklingsforstyrrelser. Brukergruppen er i alderen 29- 76 år og har et varierende bistandsbehov, fra timebaserte tjenester til heldøgns bemanning. Avdelingen er en atferdsavdeling som samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har en tverrrfaglig sammensatt personalgruppe og jobber både i team og individuelt.

Vakttelefon: 975 85 135
Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
Avdelingsleder: Marit Schrøen
Telefon: 474 54 435

Lundefuglen

Avdeling Lundefuglen gir heldøgns og timebaserte tjenester til 10 beboere i alderen 30- 40 år. Lundefuglen er et privat boligsameie som kommunen drifter. Avdelingen har 17 årsverk og har fokus på aktivitet, mestring og selvstendighet.

Vakttelefon: 488 68 635
Adresse: Lundefuglvegen 10, 9015 Tromsø
Avdelingsleder: Siri Rolness Veggemo 
Telefon: 917 95 366

Miljøtjenesten

Miljøtjenesten gir timebaserte tjenester til mennesker med lett/moderat psykisk utviklingshemming, autisme, ADHD, andre forstyrrelser av kognitive funksjoner eller adferdsforstyrrelser. Tjenesten er geografisk avgrenset til den nordlige halvdelen av Tromsøya. Avdelingen har sitt fokusområde på hjelp til mestring og trivsel. 

Vakttelefon: 970 28 358
Adresse: Tennevegen 2, 9015 Tromsø
Avdelingsleder: Else Fagerli
Telefon: 990 34 450