Omsorgstjenesten Sørøya gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, avlastning og i omsorgsboliger til mennesker med utviklingsforstyrrelser. Vi har ni avdelinger spredt rundt på flere steder i Tromsø. Kontaktinformasjon til avdelingene finner du i avsnittet under.

Kontakt oss

Adresse: Sjøgata 2, 3. etasje
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø
Sentralbord: 938 93 649/ 452 50 752
E-post

Åpningstider ekspedisjon mandag til fredag
15. september - 14. mai: kl 08:00 - 15:45
15. mai - 14. september: kl 08:00 - 15:00
Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117

Enhetsleder: John Pedersen
Telefon: 908 52 935

Stedfortreder/ avdelingsleder: Trond Strøm
Telefon: 913 55 789

Konsulent: Hanne Stakkenes
Telefon: 938 93 649

Personalkonsulent: Jeanette Bjørvik
Telefon: 452 50 752/ 922 81 192

Våre avdelinger

Avlastningen
Vakttelefon: 474 50 790/ 474 50 791
Adresse: Seminarbakken 1, 5 etg., 9008 Tromsø
Avdelingsleder: Trond Strøm, telefon 913 55 789

Fløya 
Vakttelefon: 974 83 263 / 900 25 661
Adresse: Jadevegen 55, 9022 Krokelvdalen
Avdelingsleder: Aud Bergheim, telefon 951 89 005
 
Gyllenborg
Vakttelefon: 948 71 242
Adresse: Seminarbakken 1, 5 etg., 9008 Tromsø
Avdelingsleder: Trond Strøm, telefon 913 55 789

Kveldrovegen
Vakttelefon: 977 495 79 / 926 60 632
Adresse: Røstbakken 5f, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Gøril T. Nilsen, telefon 926 15 930

Miljøtjenesten
Vakttelefon: 404 358 20 / 400 31 884
Adresse: Otium 1, 9020 Tromsdalen
Avdelingsleder: Veronika Lene Johansen, telefon 992 24 468

Nordbo
Vakttelefon: 415 84 271 / 902 041 57 / 488 67 829
Adresse: Nansenvegen 61/63, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Gøril T. Nilsen, telefon 926 15 930
 
Sommereng
Vakttelefon: 906 123 31 / 461 89 834
Adresse: Nansenvegen 89, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Therese Ulvik, telefon 411 42 060

Teaterkvarteret
Vakttelefon: 993 73 023
Adresse: Strandveien 46-leil.105, 9007 Tromsø
Kst. avdelingsleder: Karla Hilaire, telefon 468 26 253

Brukerråd og organisering

Omsorgstjenesten Sørøya er en enhet organisert under Avdeling for helse og omsorg, i Seksjon for oppfølgingstjenester i Tromsø kommune. Vi har til sammen ca. 130 årsverk fordelt på stab og ni avdelinger.

Omsorgstjenesten Sørøya har tre brukerråd. Avdelingslederne er sekretærer for brukerrådene. Pårørenderepresentanter er ledere for brukerrådene. Det er eget brukerråd for avlastningsavdelingen og felles brukerråd for våre tre boliger Sommereng, Kveldrovegen og Fløya.