Omsorgstjenesten Sørøya er en enhet under oppfølgingstjenesten i Tromsø Kommune. Vi har til sammen ca 100 årsverk, fordelt på stab og 6 avdelinger. 
Enheten gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, avlastning og i omsorgsboliger til mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker. 

Vår visjon er: Likeverd for alle! 

Kontakt oss

Adresse: Sjøgata 2, 3. etasje
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø
Sentralbord: 938 93 649/ 452 50 752
E-post

Åpningstider ekspedisjon mandag til fredag
15. september - 14. mai: kl 08:00 - 15:45
15. mai - 14. september: kl 08:00 - 15:00
Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt Legevakta på telefon 116 117

Enhetsleder: John Pedersen
Telefon: 908 52 935

Stedfortreder/ avdelingsleder: Trond Strøm
Telefon: 913 55 789

Konsulent: Esben Jakobsen
Telefon: 938 93 649

Konsulent: Grete Nilsen
Telefon: 907 63 734

Personalkonsulent: Jeanette Bjørvik
Telefon: 452 50 752 / 922 81 192
 
Rådgiver/koordinator TryggEst: Nina Dahl
Telefon: 995 72 666
 
Fag- og kvalitetskoordinator: Lise Mari Undereidet
Telefon: 960 17 226

Våre avdelinger

Avlastningen
Vakttelefon: 474 50 790/ 474 50 791
Adresse: Seminarbakken 1, 5 etg., 9008 Tromsø
Avdelingsleder: Therese Ulvik, telefon 411 42 060
 
Nordbo
Vakttelefon: 415 84 271/ 902 04 157/ 488 67 829
Adresse: Nansenvegen 61/63, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Trond Strøm, telefon 913 55 789
 
Kveldrovegen
Vakttelefon: 977 495 79/ 926 60 632
Adresse: Røstbakken 5f, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Gøril T. Nilsen, telefon 926 15 930

Sommereng
Vakttelefon: 906 12 331/ 461 89 834
Adresse: Nansenvegen 89, 9007 Tromsø
Avdelingsleder: Siri Brekke, telefon 926 60 632

Fløya 
Vakttelefon: 974 83 263
Adresse: Jadevegen 55, 9022 Krokelvdalen
Avdelingsleder: Aud Bergheim, telefon 951 89 005

Teaterkvarteret
Vakttelefon: 993 73 023
Adresse: Strandvegen 46-leil.105, 9007 Tromsø
Avdelingsledere: Sonni Bruvold  og Sigrid Simonsen, telefon 906 36 137