Søknadsfristen til hovedopptaker er fortsatt 1. mars med inntak fra august.

Les mere under Bytte, si opp eller endre barnehageplass.