Sorthvittfoto av orkesteret med publikum i forgrunnenFolkeopplysning
De omreisende filmframviserne som en gang besøkte byen hadde vist levende bilder fra den store verden. Mange anså også kinoen som et vindu mot storsamfunnet – derav kom navnet Verdensteatret. Kinoen var en effektiv formidlingsplattform som samlet et stort publikum, og dette potensialet ble godt utnyttet. Det ble ofte gitt gratisvisninger av filmer som kunne bidra til folkeopplysning: for eksempel informasjonfilm om blindhet og sanitetsforeningens tuberkulosefilm.

Kultur og veldedighet
Av reglementet går det fram at kinoen skal stilles til disposisjon for arrangement til veldedige formål, og at inntektene fra kinoen skal gå til kultur. Kinostyret bevilget tilskudd til ulike veldedige saker – både ved direkte pengebidrag, ved å gi kinobilletter som premie i lotteri, og gjennom å låne eller leie ut Verdensteatret til matineer for allmennyttige saker. I noen tilfeller ble det også holdt kinoforestillinger til inntekt for enkeltsaker, men dette var relativt sjelden. Tromsø bibliotek og Tromsø museum var blant de kulturelle institusjonene som fikk økonomisk drahjelp av kinoen, men for en stor del gikk bidragene til enkeltsaker. I arkivmaterialet finnes det utallige eksempler på kinoens bidrag: Mens Bladet Tromsø leide Verdensteatret for en matiné til inntekt for bekledning av fattige barn, var Turistforeningens Ringveilotteri blant de som fikk kinobilletter som premie. Under andre verdenskrig ble det holdt kinovisninger til inntekt for finske flyktninger.

En tapt sak
Ikke alle gode saker førte fram. Verdensteatret var flittig brukt som matinélokale til innsamling for ny svømmehall – og det ble sågar gitt direkte pengebidrag fra kinoens overskudd til dette formålet. Men prosjektet for svømmehall i kjelleren på Den høyere allmenne skole (Kongsbakken) falt fisk. Da kommunen oppga svømmehallsaken, ledet det til et hjertesukk i avisen fra kinobestyrer A.S. Hansen under overskriften ”Sic transit Gloria Mundi” (slik forgår verdens storhet). 


 

Lesetips fra lokalhistorisk samling:

  • Christensen, Pål og Pedersen, Gunnar: "Kulturbyen Tromsø" Tromsø gjennom 10000 år, bind 3
  • Fremmerlid, Astri: "Verdensteateret - i folkeopplysningens tjeneste" Tromsøboka, den tredje
  • Kinostyrets jubileumsskrift: Tromsø kommunale kinematograf gjennom 35 årYtreberg, Nils A. Tromsø bys historie II 

Lokalhistorisk samlings bøker er ikke til hjemlån og må leses i lesesalen. Noen av verkene finnes imidlertid til utlån i bibliotekets avdeling for kultur og fakta.