Lørdag 15. oktober kunngjør Tromsø og Karlsøy kommune oppreisningordningen for tidligere barnevernvern fra de to kommunene. Tromsø administrerer ordningen som skal sikre moralsk oppreisning for de som har lidd urett fram til 1993. 

Tromsø og Karlsøy kommune har opprettet felles, moralsk basert oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har opplevd omsorgssvikt, vold eller overgrep mens de var plassert på institusjon eller i fosterhjem. Ordningen gjelder forhold som fant sted før 1. januar 1993, da dagens barnevernslov trådte i kraft. Den er ikke begrenset bakover i tid. 

- Vi har forberedt oss godt og håper vi skal kunne ta i mot alle henvendelser som kommer, sier sekretariatsleder Siv Forså Østerud, men sier at det kan bli noe ventetid dersom pågangen blir stor i oppstartsfasen. 

På rådhuset i Tromsø er det satt av et eget samtalerom for alle som tar kontakt og ber om oppreisning.

- De som tar kontakt med oss skal møte et forenklet saksbehandlingssystem med senkede beviskrav. Med oppreisningsordningen ønsker vi å ta et moralsk ansvar for den urett som er begått mot våre tidligere barnevernsbarn, og samtidig gi en uforbeholden unnskyldning til de som er ofre, sier Østerud. 

Håpet er at de som har opplevd omsorgssvikt, vold eller overgrep under kommunal omsorg, gjennom oppreisningsprosessen og møtet med det uavhengige oppreisningssekretariatet skal få en opplevelse av å ha blitt oppreist. 

Tromsø og Karlsøy setter i gang en omfattende informasjonskampanje for å kunngjøre ordningen til flest mulig. Lørdag 15. oktober kommer det annonser i alle avisene i Nord-Norge og VG. I tillegg skal TV2 tekst-tv benyttes og andre trykte annonser kommer i gatemagasinet Virkelig og internavisene Innblikk og Pingvinen. 

Bakgrunnen for innføringen av ordningen var konklusjonene i Befring-rapporten (i NOU 2004:23) og i sju lokale granskninger av vårt barnevern, gjeldende perioden 1945-1980, om at det skjedde overgrep og omsorgssvikt ved våre barneverninstitusjoner i de periodene som ble gransket. Befring-utvalget anbefalte blant annet at kommunene innførte moralsk baserte oppreisningsordninger, med senkede beviskrav og forenklet saksbehandling. 

I Troms er det ikke gjennomført egen granskning av forholdene ved våre barneverninstitusjoner i den aktuelle perioden. Vi har imidlertid grunn til å tro at systemet har sviktet her på samme måte som andre steder. 

I slutten av forrige måned vedtok Tromsø kommune vedtekter for egen oppreisningsordning. Karlsøy kommune har vedtatt de samme vedtektene.
 

Kontaktperson:
Sekretariatsleder Siv Forså Østerud - telefon 777 91 277
Helse- og sosialsjef i Karlsøy kommune Alf Lorentsen, telefon 777 46 060 eller mobil 975 01 095