Ordningen gjelder for personer som har opplevd omsorgssvikt, vold eller overgrep mens de var plassert på institusjon eller i fosterhjem. Ordningen gjelder forhold som fant sted før 1. januar 1993.

Ordningen gjelder også for barn som ble plassert av andre enn barnevernet, for eksempel skolemyndighet eller andre. Oppreisningsordningen er ikke begrenset bakover i tid og er også utvidet til å omfatte barn som har vært plassert i institusjon og fosterhjem av andre enn Tromsø kommunes barnevernstjeneste.

Det kan søkes om å bli tilkjent økonomisk oppreisning basert på rimelighetshensyn.
 
Fristen for å fremme søknad om oppreisning er 28. mars 2019.

Her finner du kontaktinformasjon og mere informasjon om oppreisningsordningen