Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstart av planarbeid

Her finnes en oversikt over annonsert oppstart av planarbeid.

Varslet oppstart i 2019

Oppstart av planarbeid på Plan 1914- Kvaløyvågen Reiselivsanlegg og fritidsbebyggelser. 
Formålet med planarbeidet er å endre deler av planformålene i gjeldende plan.

Annonse
Merknadsfrist: 30. april 2019

Varslet oppstart i 2018

Oppstart av planarbeid - omregulering av Robukta til grønnstruktur - friområde for allmenheten.
Annonse
Merknadsfrist: 4. januar 2019.

Oppstart av planarbeid - Reguleringsplan 1907 - Detaljregulering for Solkollen barnehage
Annonse
Merkandsfrist: 27.11.2018

Oppstart av planarbeid, reguleringsplan 1821 - Utvidelse og oppgradering av Stakkevollvegen 
Annonse
Merknadsfrist: 5. oktober 2018

Oppstart av planarbeid i Tindvegen og Tomasjordvegen
Annonse
Merknadsfrist: 21. september 2018

Oppstart av arbeid med mindre endring av reguleringsplan 1837 - Øvre Mortensnes
Annonse
Meknadsfrist: 3. August 2018


Oppstart av planarbeid, Fortau - Solstrandvegen 471, Plan-ID 1899
Annonse
Merknadsfrist: 20.04.2018


Oppstart av planarbeid, Olafsvern, eiendom 24/1, 25/1 m.fl
Annonse
Varslingsbrev
Merknadsfrist: 12.02.2018

Varslet oppstart i 2017

Oppstart av planarbeid ved Håpet
Varsel
Merknadsfrist 18. august 2017

Oppstart av reruleringsarbeid for Kattfjordeidet massedeponi

Varsel
Merknadsfrist: 30. juni 2017

Varsel om oppstart av planarbeid på Hillesøy for Sommarøy Arctic Hotel AS, Plan- ID: 1873

Varsel
Merknadsfrist: 22. april 2017

Detaljregulering av Salarøyvegen 981, 75/75, Plan- ID: 1874

Varsel
Merknadsfrist: 6.mars 2017

Detaljreguleringsplan ved Kraknes
Annonse
Merknadsfrist: 6. mars 2017

Detaljreguleringsplan for Solneset, felt A1 - A3, plan- ID: 1834
Annonse
Merknadsfrist: 8. mars 2017
 

Varslet oppstart i 2016

Omregulering av detaljreguleringsplan for Arctic Center, plan- ID 1515
Annonse
Merknadsfrist: 7. november 2016

Detaljreguleringsplan for Storgata 162 - 168 mfl
Annonse
Merknadsfrist: 21.oktober 2016

Detaljregulering for Eidhaugen, plan- ID 1856
Annonse 
Forslag til planprogram
Underretningsbrev
Merknadsfrist: 26.08.2016

Detaljregulering for eiendom 179/85 m.fl i Ersfjordbotn
Annonse
Merknadsfrist: 27.07.2016

Mindre endring Stakkevollvegen 11, Plan ID 1778a
Annonse
Merknadsfrist: 23.07.2016

Oppstart av detaljregulering for eiendommene 200/1000 og 200/649, samt deler av 200/1 og 200/645
Plangrense
Plan ID: 1865 - Detaljregulering Petersborggata 7A-B, 200/1000
Merknadsfrist: 1. juli 2016

Detaljregulering for gnr/bnr 117/437, 438, 376 m.fl, Einerhagen
Varslingsbrev (DOC) (PDF)
Plan ID: 1860
Merknadsfrist: 13.05.2016

Detaljregulering for gnr/bnr 30/263 m.fl, adresse Bærbakken, Ramfjord
Varslingsbrev (DOC) (PDF)
Plan ID: 1848
Merknadsfrist: 20.05.2016

Oppstart reguleringsendring
Plan ID: 1859
Merknadsfrist: 15. april 2016

Planendring for Evjenvegen 92
Plan ID: 1852
Merknadsfrist: 15. april 2016

Detaljregulering for Toftvegen 11 og 13
Plan ID: 1857
Merknadsfrist: 20. mars 2016

Detaljregulering for Ringvegen, Hamna 115/115
Plan ID: 1847
Merknadsfrist: 20. mars 2016

Varden borettslag - Detaljregulering for gnr/bnr 125/492 m.fl., Tromsø kommune
Plan ID: 1854
Merknadsfrist: 10. 02. 2016

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: