Tromsø kommune har vedtatt en strategiplan mot mobbing.
I det daglige arbeidet mot mobbing i skole og barnehage har vi en egen nettside: Verktøykasse mot mobbing.