I Strategisk oppvekstplan gjøres det rede for Tromsø kommunes valg av satsningsområder, mål og strategier i arbeidet med denne visjonen. Den er overordnet, og viser hvordan de ulike tjenestene skal drives og utvikles i tre utvalgte satsningsområder for perioden 2019-2026. Planens kunnskapsgrunnlag er barn, unge og foresattes kunnskap, forskningskunnskap og erfarings- profesjonskunnskap. 

Planprosessen, samt hvilket utfordringsbilde og kunnskapsgrunnlag planen bygger på, er beskrevet i et eget prosessdokument.