Ordfører Gunnar Wilhelmsen
Send e-post til ordføreren 

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Henvendelser til ordføreren 
Spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren sendes på e-post til politisk sekretariat.

Adresse
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
 

Ordførerens oppgaver og ansvar

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Marlene Berntsen BråthenStedfortreder/ varaordfører: Mats Hegg Jacobsen
Telefon: 971 66 329
Send e-post til varaordføreren

Varaordfører: Marlene Berntsen Bråthen (permisjon til august 2021)
Telefon: 994 57 475
Send e-post til varaordføreren

Henvendelser til varaordføreren 
Spørsmål eller andre eksterne henvendelser til varaordføreren sendes på e-post til politisk sekretariat.

Politiske rådgivere

Politisk rådgiver Thomas Birkeland
Telefon: 916 64 353  

Politisk rådgiver Stian Johansen
Telefon: 974 79 524 

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver på telefon eller e-post.

Administrasjon

Torunn Bjerke Sandnes, politisk sekretariat
Telefon: 482 55 853 

Send e-post til politisk sekretariat ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren, forfall til politiske møter og andre spørsmål ved verv og utvalg.