Ordfører Gunnar Wilhelmsen
Send e-post til ordføreren 

Ordføreren i Tromsø er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Send e-post til politisk sekretariat 
Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren.

Adresse
Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Ordførerens oppgaver og ansvar

Fremste folkevalgte 
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Tromsø kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Tromsø, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt. Ordføreren er kommunens rettslige representant, og leder møtene i forretningsutvalget.

Døråpner og ambassadør for Tromsø
Ordføreren er genuint opptatt av at næringslivet i kommunen utvikler seg til å bli ledende i landsdelen, og konkurransedyktig i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Ordføreren skal være et koordinerende ledd mellom kommunens utviklings- og næringsaktører, og gjennom sin posisjon vil ordføreren søke å legge til rette for at rammebetingelser for næringsaktivitet i kommunen er de beste.
 
Ordføreren er ambassadør og vertskap for Tromsø kommune, og ønsker å være tilstede på regionale og internasjonale arenaer som fremmer kommunens mangfold og muligheter. Kontaktflaten som skapes gjennom ordførerens internasjonale innsats vil benyttes for å synliggjøre Tromsø som næringsarena og nav for kunnskap og innovasjon.

Kilder: 

Varaordfører

Marlene Berntsen BråthenVaraordfører: Marlene Berntsen Bråthen
Telefon: 994 57 475
Send e-post til varaordføreren

Send e-post til politisk sekretariat​
Brukes ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren.

Politiske rådgivere

Politisk rådgiver Thomas Birkeland
Telefon: 916 64 353  

Politisk rådgiver Stian Johansen
Telefon: 974 79 524 

Alle henvendelser til ordfører og varaordfører rettes til politisk rådgiver på telefon eller e-post.

Administrasjon

Torunn Bjerke Sandnes, politisk sekretariat
Telefon: 482 55 853 

Send e-post til politisk.sekretariat ved spørsmål eller andre eksterne henvendelser til ordføreren, forfall til politiske møter og andre spørsmål ved verv og utvalg.