Ordførerens program torsdag 6. februar
 
Prestvannet skole
Kl. 08.50 - 10.00
Vi synger Guhkkin Davvin.
Rektor ønsker velkommen 
Ordfører Gunnar Wilhelmsen
Manekengoppvisning v/samisk 1-7 
Filmvisning 
Vi synger Orbina helt til slutt 

Sjømannsbyen barnehage
Kl. 10.15 - 11.15
Omvisning ved enhetsleder Hilde Dahl Djupnes og pedagogisk leder Jill Abelsen Olsen
Samlingsstund med innlegg fra ordfører Gunnar Wilhelmsen
Avslutning joik
Lunsj og kake

UNN, Pingvinscenen
Kl. 11.25 - 11.45
11.30 Velkommen
11.35 Ordfører Gunnar Wilhelmsen
11.40 Sang fra skolebarn
11.45 Bidus fra Frivillighetssentralen
 
UIT, Solhallen Teorifagbygget Hus 1
Kl. 11.50 - 13.00
12.00: Velkommen ved Torjer Olsen, SESAM
Underholdning: Sang ved Emil Karlsen
Taler og hilsener:
Prorektor Wenche Jakobsen,
Dekan Sonni Olsen,
Ordfører Gunnar Wilhelmsen
Studentrepresentant Lemet Máhtte Eira Sara, SSDN
Vi synger Samefolkets sang
Vi avslutter markeringen med kaffe og kaker i Árdna.
Alle hjertelig velkommen!

Gimle Barnehage
Kl. 14.00 - 14.40
Ordfører Gunnar Wilhelmsen med på samlingsstund for barna.
Liten tale med spørsmål

Rådhuset
Kl. 15.00: Kafeen åpner. Salg av biđus, kaker, kaffe og brus.
Kl. 16:30: Programmet starter:
– Blandakoret Nordaførr synger Sámi soga lávlla + joik  
– Ordførers tale
– Kulturelt innslag: Simon Issát Marainen
– Sametingets tale ved Silje Muotka
– Samiskklassen ved Prestvannet skole synger
– Minikonsert med gruppa Vildá

Gratis og alle er velkommen!