Endringer av eksisterende barnehager

Avdeling for oppvekst og utdanning må varsles for vurdering om barnehagen må søke ny godkjenning eller om eksisterende godkjenning kan revideres. Ved vesentlige endringer i eksisterende barnehager kreves ny godkjenning.

Søknadsprosess

Ta kontakt så tidlig som mulig for informasjon om hvilke krav som stilles. Vi vil veilede om hvilke godkjenninger og uttalelser barnehageeier må innhente før barnehagen kan godkjennes.

Kontakt Ingvild LøhreAvdeling for oppvekst og utdanning for ytterlige informasjon
Telefon: 907 07 363

 

Elektronisk søknadsskjema må benyttes ved søknad om godkjenning. Du finner veiledende tekst i skjemaet.