Koordinerende team
Individuell plan og koordinering av tjenester

Mer informasjon om Koordinerende team

Team 1 - Rus og psykiatri over 23 år

Fagleder: Hege Fallmyr
Telefon: 900 31 478

Teamkoordinator: Svein Sedvardsen
Telefon: 953 05 139

Team 2 - Unge over 23 år - voksne med utviklingshemming

Trygghetsalarm, matlevering, hjemmesykepleie, praktisk bistand/ opplæring, BPA, støttekontakt, omsorgsstønad.

Fagleder: Hege Fallmyr
Telefon: 900 31 478

Team 3 - Rehabilitering, fysioterapi og ergoterapi

Fagleder: Hege Fallmyr
Telefon: 900 31 478

Ergoterapi: Heidi Rånes
Telefon: 480 69 453

Fysioterapi: Lina Forslund
Telefon: 948 27 673

Team 4 - Brukere med behov for hjemmetjeneste, Kvaløya, Nordøya og Sentrum

Fagleder Trine Bjørvig
Telefon: 918 46 921

Teamkoordinator: Marie Ulvmoen
Telefon: 414 24 639

Team 5 - Brukere med behov for hjemmetjeneste, Fastlandet og Midt

Fagleder Trine Bjørvig
Telefon: 918 46 921

Teamkoordinator: Elin Albrigtsen
Telefon: 977 77 525

Team 6 - UNN kontoret

Teamkoordinator: Torunn Johansen
Telefon: 902 10 524

Saksbehandler/sykepleier: Liss-Elin Amundsen 
Telefon: 468 08 671

Saksbehandler/sykepleier: Tore Brattsti
Telefon: 916 49 623

Saksbehandler/sykepleier: Lene Kristiansen
Telefon: 468 84 817

Støttekontakt og privat avlastning

Avdelingsleder Katrin Reil Conradi
Telefon: 915 72 248

Saksbehandler: Ann Kathrin Larsen
Telefon: 468 10 098