Det er utformet en oversikt over aktivitets- og arbeidstilbud i Tromsø innen rus og psykisk helsefeltet. Denne er laget med utgangspunkt i informasjon som ligger tilgjengelig på Internett og informasjon innhentet på møter med de ulike arrangører. Oversikten er ikke uttømmende, det vil si at det sikkert finnes andre tiltak som ikke er med i denne oversikten. Siste versjon av oversikten er oppdatert i mai 2012.

Det er også utformet en kortversjon av oversikten oppdatert i mai 2012

Oversikten er laget av Tromsø kommune,  og innholdet er godkjent av de ulike tiltaksarrangører.

Oversikten er laget som en del prosjektet Stafettpinnen. Dette prosjektet skal bidra til å styrke samhandling innenfor rus- og psykiske helsefeltet, og andre sektorer med særlig vekt på arbeid og aktivitet. Dersom du har ønsker eller forslag til arbeids- eller aktivitetstilbud for denne målgruppen kan du ta kontakt med prosjektleder Margrete Selseng.