Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pasientsentrert helsetjenesteteam

UNN og Tromsø kommune etablerer i fellesskap et pasientsentrert helsetjenesteteam, som skal arbeide på tvers av organisasjonene for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer.
 
Teamet er tverrfaglig og vil bestå av ansatte både fra UNN og Tromsø kommune. Stillingene som utlyses er prosjektstillinger fra høsten 2014 ut året 2016.
 
Hensikten med et pasientsentrert helsetjenesteteam er å utvikle et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer. Helsetjenesteteamet skal være mobilt, arbeide pasientsentrert og proaktivt i forhold til pasienter og deres pårørende. Teamet, som vil bli sammensatt av leger, sykepleiere, terapeuter og farmasøyt, skal blant annet sikre tidlig vurdering og diagnostikk av hjemmeboende eller nylig innlagte pasienter i sykehus, samt å bistå med planlegging og oppfølging i hjemmet etter utskrivelse (5-7 dager etter utskrivelse).
 
Pasientsentrert helsetjenesteteam er en ny tjenestemodell under utvikling og modellen skal evalueres og tilpasses fortløpende. Ansatte i teamet deltar i denne utvikling og har dermed store muligheter for å påvirke tjenesten til denne pasientgruppen. Teamet forventes å bistå forskningsteam i evalueringsarbeid og vil også delta i utprøving av teknologiske samhandlingsløsninger på tvers av organisasjonene.

Les mer om prosjektet på UNNs nettsider.

Les også: