Personvern handler om at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

Tirsdag 22. mai 2018 vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Loven trer i kraft i juli.  Denne lovendringen berører også Tromsø kommunes håndtering av personopplysninger.

I avsnittene under kan du lese vår personvernerklæring som beskriver hvordan Tromsø kommune samler inn og benytter seg av informasjon som brukere av kommunens nettsted og tilhørende undersider.

Personvernerklæring

Informasjon vi samler inn om deg  
Tromsø kommune benytter CustomPublish AS som leverandør av portalløsninger og publiseringssystemer for nettsiden tromso.kommune.no (Content Management System – CMS).
Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester, blir dine personopplysninger registrert av Tromsø kommune. Informasjonen er tilgjengelig for saksbehandlende enhet og blir behandlet fortrolig. Opplysningene benyttes kun til sakens opprinnelige formål og avsluttede saker er tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

Innsendte svar fra digitale skjema på tromso.kommune.no logges med IP (Internet Protocol address). IP-adressen som samles inn, er en unik adresse knyttet til eksempelvis din PC, nettbrett eller mobil. I Tromsø kommunes løsning anonymiseres IP-adressen, med unntak av den delen av IP som identifiserer hvilket land du oppholder deg i. Denne informasjonen brukes kun i arbeid med å spore og stoppe mulige forsøk på digital innhenting av sensitiv informasjon og såkalt distribuert tjenestenekt eller angrep. Custom Publish utfører også endringer i CMS, slik at IP-adressen ikke er lesbar eller kan deles fra administrasjonen. 

Tromsø kommune har også en tjeneste via kommunens nettsider som heter GataMi.no. Denne tjenesten gjør det mulig å gi tilbakemelding på problemer knyttet til kommunale veier eller eiendom, vann eller avløp. For å få sendt en henvendelse, blir du bedt om å fylle inn et skjema om hva saken gjelder, gateadresse, kartposisjon, bilder, navn, e-post og telefonnummer. Det er valgfritt om du ønsker å oppgi telefonnummer og du kan selv velge om navnet ditt skal bli publisert offentlig. E-posten vises ikke offentlig når skjemaet er innsendt. Denne informasjonen brukes kun til kommunens behandling av henvendelsen.

Til analyse for å bedre brukervennlighet på nettsidene benytter kommunen Google Analytics. I dette verktøyet kan kommunen eksempelvis innhente informasjon om nye besøk på nettsiden, antall sidevisninger og antall unike besøk.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler, også kalt cookies, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned eksempelvis www.tromso.kommune.no.
Hva bruker Tromsø kommune informasjonskapsler til?
Tromsø kommune benytter informasjonskapsler til å lagre brukerinnstillinger, for å håndtere pålogging eller for å forbedre nettsidenes brukervennlighet. Kommunen benytter aldri informasjonskapsler på en slik måte at det kan krenke personvernet.  

Sikkert nettsted
Tromsø kommune benytter HTTPS for å sikre nettløsninger mot eventuelle angrep. Informasjonen gjelder også kommunens eksterne nettsider.

Dine rettigheter

Du har rett til å ha kontroll over egne personopplysninger. Hver gang Tromsø kommune behandler personopplysninger om deg, har du blant annet rett til å få vite hvilke opplysninger som behandles, hva de brukes til, og når de eventuelt blir slettet. Kommunen har ikke anledning til å bruke disse opplysningene til annet enn det som følger av formålet med behandlingen, og kan heller ikke dele opplysningene med andre, uten at du er informert.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger om deg kommunen behandler, kan du be om innsyn. Kommunen er forpliktet til å behandle din forespørsel innen 30 arbeidsdager. På Datatilsynets nettsider kan du lese mer inngående om dine rettigheter.

Les mer om dine rettigheter her

Personvernombud

Personvernombudet skal informere og gi råd i kommunens behandling av personopplysninger. Ombudet skal kontrollere at kommunens behandling av personopplysninger er i tråd med gjeldende regelverk, samt at kommunens egne interne retningslinjer for personvern følges.

Tromsø kommunes personvernombud er Renate Bugge. Hun er kontaktperson dersom du har spørsmål om hvordan kommunen behandler dine personopplysninger eller om du ønsker å vite hvordan du skal gå frem for å utøve dine rettigheter.
Les mer om ombudets oppgaver her

Personvernombudet i Tromsø kommune

Kontaktinformasjon:
Renate Bugge
renate.bugge@tromso.kommune.no

Per post: 
Tromsø kommune
v/ Personvernombudet Renate Bugge
Stab for politisk og administrativ ledelse
Postboks 6900
9299 Tromsø