Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 2. juni, 2020, sak 19/00771, at forslag til revidert kommunedelplan for Tromsø sentrum PLANID 0225, heretter Sentrumsplan 2020-2032 sendes på utvidet høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det oppfordres at publikum spesifikt kommer med forslag om gater som kan utvikles bilfritt.
 
Visjonen for sentrum er «et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis». Dette er konkretisert i fem ulike mål for sentrum. De fem målene er:
 
  1. Vekst i samspill med vern hvor vi tillater prosjekter som tar vare på verdens nordligste trehusby, samtidig som sentrum har områder som kan utvikles med større frihet og volum.
  2. Flerfunksjonell by sikres gjennom at bygninger og byrom har endringspotensiale til å tilpasses ulik bruk og over tid.
  3. Gode urbane bymiljø for alle livsfaser kan finne sted i offentlige rom med høy kvalitet som innbyr til aktivitet, som for eksempel den nye kaipromenaden.
  4. Grønn og universell mobilitet hvor det skal bli enda enklere å gå, sykle og reise kollektivt til og i Tromsø sentrum.
  5. Å løfte sentrum i lag er en ambisjon, der kommunen er klar på at utvikling må skje i samhandling mellom befolkning, næringsliv og det offentlige.
iohXPXBSQv 3fGgSFDL 6umLYAAAAASUVORK 5CYII=

Alle plandokumentene fra møtet finner i møtekalenderen.

Dokumenterne:
Vedtak
Saksframlegg

Vedlegg:
3. Vedlegg 1 Planbeskrivelsen.pdf
4. Vedlegg 1A Planprogram.pdf
5. Vedlegg 1B Byform_høyde_høyhus_utredning.pdf
6. Vedlegg 1D ROS_Sentrumsplanen2020.pdf
6. Vedlegg 1D Konsekvensutredning
7. Vedlegg 1C Planveileder for offentlig byrom 21042020.pdf
8. Vedlegg 2 Bestemmelser med temakart.pdf
9. Vedlegg 3 Plankart.pdf
10. Vedlegg 3A Plankart uten_hensynssoner.pdf

Planforslagene ligger også på Servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt innen 30.09.2020 til: Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no.

Film som viser illustrasjonsmodell til planforslaget - juni 2020
 
Kommunen har lagd en liten filmsnutt som viser 3D-modellen som er brukt i utarbeidelsen av planforslaget. I filmen viser vi først selve modellen, deretter går vi inn på noen av analysene som har gitt rammer for forslaget.
 
God tur på en fem minutters tur i framtidas sentrum!

 

Du kan også se videoen på Youtube.