Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 10.11.2020 å legge Kommunedelplan for kulturmiljø ut til offentlig ettersyn. For første gang har vi et forslag til en plan for bevaring av kulturminner, kulturlandskap og kulturmiljøer i hele kommunen. I planen er det forslag til bevaring av 104 utvalgte kulturmiljøer. Nå vil vi høre hva du mener om planen! Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du har utfyllende og ny informasjon om de utvalgte kulturmiljøene. 

Nærmere informasjon om planen finner du HER

Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt innen 12. februar 2021 til: Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no.