Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedelplan for kulturmiljø - plan nr. 254

kulturmiljøplan
Kulturmiljø er en samlebetegnelse for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Planen som nå ligger ute til høring favner nettopp alle disse sidene ved våre historiske omgivelser. Et kulturminne, som f.eks. et fjøs fra 1800-tallet, kan også være del av et kulturmiljø som f.eks. et gårdstun. Ser vi på hele sammenhengen mellom gårdstunet, nabogårdene, skogsvegen og båtstøa så snakker vi om et kulturlandskap.

Kulturmiljøer er spor og rester etter levd liv. Disse restene kan være ørsmå flintavslag eller rester av kull som bare arkeologene klarer å fortelle oss betydningen av: her bodde det faktisk en familie for 10 000 år siden! De forvridde vrakdelene i fjæra på Håkøya er enklere å forstå – i den grad man kan fatte at over 900 mennesker ble drept her for 76 år siden. Kulturmiljøene gir Tromsø identitet, særpreg og dybde fordi kulturmiljøene forteller vår historie.

Kommunen har nå lagd en plan for å ta vare på de viktigste kulturmiljøene. For første gang har vi et forslag til plan for kulturmiljøer som dekker hele kommunen – fra Jøvik til Auvær, fra Vikran til Sandøya. Vi ønsker nå dine innspill: har vi utelatt viktige kulturmiljøer? Har du viktige tilleggsopplysninger? Finner du faktafeil eller har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontaktperson: Bodil Ruud tlf. 90 12 84 25, bodil.ruud@tromso.kommune.no.

Følg oss også på facebook

Fristen for å gi innspill og merknader er 12. februar 2021.

Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til: Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no.


 

Planprogram

Et planprogram forteller om hvordan planarbeidet skal gjennomføres, f.eks. hvilke temaer som skal belyses og hvordan medvirkning skal sikres. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 25.mai 2016 med følgende tillegg:
  • Arbeid med planen skal omfatte vurderinger og mulige tiltak for å øke tilgjengeligheten til kulturminner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Det skal kartlegges om Tromsø kommune som forvaltningsorgan har behov for fagkompetanse i tillegg til dagens.
  • Det skal undersøkes i hvilken grad Tromsø kommune kan samarbeide med relevante yrkeslinjer i videregående skole for å dekke fremtidig behov for kompetente tradisjonshåndverkere.

Saksfremlegg 25.05.2016
Saksprotokoll 25.05.2016
Merknadsbehandling
Planprogram