Her finner du oversikt over planlagte politiske saker som administrasjonssjefen vil fremme til politisk behandling i løpet av våren 2019.

Under møteplan for saker til politisk behandling vil du finne sakspapirer til kommunestyret, komiteer og utvalg i Tromsø kommune.