Plastbruken vår har i senere år steget drastisk. Både nasjonalt og globalt ser man at forbruket fører til forsøpling av nærmiljøet, strender og havområder, som igjen gjør stor skade på dyr og miljøet. Derfor er det nødvendig med forebyggende arbeid samt å starte oppryddingen for å redusere videre forsøpling.
 
Dette betyr at vi skal jobbe for å redusere de miljøutfordringene som plast og plastbruk skaper, og samtidig bidra til at holdningene blant ansatte, innbyggere, bedrifter og organisasjoner endres. Lykkes man med dette vil det trolig føre til et redusert plastforbruk i fremtiden.

Information in English: Tromso's initiative for a plastic-free city.

Aktiviteter
For å sikre en god start på arbeidet skal «plastfri by» innarbeides som en sentral del av kommunens klima og miljøplan. I rådhuset vil det innføres optisk kildesortering, engangsplastbestikk vil fjernes fra alle kommunens kantiner og innkjøpsreglementet vil gjennomgås med tanke på å begrense bruken av plastemballasje. Dette er tiltak som vil implementeres i løpet av våren 2018.
 
Det er sommeren 2018 satt opp «pante-ringer» på søppelkassene i sentrum slik at tomflasker ikke går i vanlig restavfall men heller til pant og gjenvinning.
Tromsø kommune har også deltatt på ryddinger gjennom sesongen i lokalmiljøet og på den store ryddedagen 5 mai.
Ryddeprosjektet Ren Kyst har også pågått gjennom sesongen, og har i 2018 hentet inn omlag 50 tonn marint avfall fra strendene i Tromsø og Karlsøy.

Det er i løpet av høsten 2018 laget en oversikt over aktører i Tromsø, Troms og nasjonalt som jobber med plastreduserende tiltak og marin forsøpling.
Denne listen er tilgjengelig her: Aktøroversikt (DOC) (PDF).
 
I tillegg vil følgende, og en rekke andre tiltak, gjennomføres i årene som kommer:
  • gjennomføre plastreduserende tiltak innad i Tromsø kommunes organisasjon
  • Få flest mulig bedrifter, virksomheter og organisasjoner til å forplikte seg til å jobbe for visjonen «Tromsø som plastfri by»
  • Endre malene for utbyggingsavtaler for å redusere plast og plastrelaterte produkter på utbyggingsprosjekter
  • Delta i nettverket Klimapartner Troms
  • Samarbeide med ulike aktører, blant annet UiT, for å kartlegge, gjennomføre workshops og etablere arbeidsgrupper. Hensikten er å legge til rette for erfaringsdeling og øke kunnskapsgrunnlaget.
I dag finnes det en rik flora av initiativer og kunnskapsleverandører slik som Klimapartner Troms, Hold Norge Rent, Miljødirektoratet, private og offentlige bedrifter og mange av våre innbyggere.


Alle er enige om at arbeidet for å redusere plastforbruket og plastforsøpling er et kollektivt ansvar som vi alle må ta del i.