Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Kort fortalt

I år får du digitalt valgkort for å stemme ved stortingsvalget. For sametingsvalget får du valgkortet på papir.

Hvor finner jeg digitalt valgkort?
Du får valgkortet ditt i digital postkasse (digipost eller e-boks). Hvis du ikke har opprettet digital postkasse, finner du digitalt valgkort på valg.no. Du får varsel på sms eller i digital postkasse når valgkortet ditt er klart. Hvis du har reservert deg mot elektronisk post, får du valgkortet på papir. Les mer om digitalt valgkort.

Hvor sikkert er digitalt valgkort?
Digitalt valgkort er like sikkert som nettbank og andre elektroniske tjenester hvor du logger på med personlig innlogging i ID-porten.

Når får jeg valgkortet mitt?
Dato kommer

Må jeg bekrefte min digitale informasjon?
Hvis du ikke har logget inn via ID-porten de siste 18 månedene, må du gjøre dette innen 30. juni for å være sikker på at du får digitalt valgkort.

Hva med eldre som ikke bruker elektronisk informasjon?
Eldre, og andre som, ikke bruker ID-porten eller har reservert seg mot digital informasjon fra det offentlige får valgkortet tilsendt i posten.

Hvordan stemmer jeg med digitalt valgkort hvis jeg ikke har smarttelefon?
Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. På det digitale valgkortet står det mer informasjon om stemmegivning. Hvis du ønsker, kan du printe ut valgkortet og ta det med. Da må du passe på at strekkoden på valgkortet blir med. Det er ikke nødvendig å ha med utskrift av digitalt valgkort hvis du har smarttelefon.

Må jeg ha med valgkort for å stemme?
Nei, men du må ha med gyldig ID. Gyldig ID er for eksempel førerkort eller pass. (PS: Digitalt førerkort er ikke gyldig legitimasjon.)

Har du flere spørsmål om digitalt valgkort?
Ta kontakt med Valgdirektoratet på telefon 33 41 29 40 eller e-post hjelp@valg.no

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du:

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Les mer om hvordan du bruker stemmeretten din ved valg.

Du har stemmerett ved sametingsvalget hvis du:

 • er registrert i Sametingets valgmanntall
 • har fylt 18 år innen utgaven av valgåret

Les mer om stemmerett ved sametingsvalget.

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregistrert som bosatt 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hva om jeg bor i utlandet?
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke bruker den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden sender du i posten til:

Valgstyret i Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Du kan også levere søknaden til servicetorget på rådhuset eller levere den samtidig som du stemmer.

Velgere som ikke er hjemme på valgdagen 13. september 2021, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Du har selv ansvar for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 13. september kl. 21.00. 

Les mer om å stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme. Søknaden må inneholde navn, adresse, e-post, telefonnummer og personnummer. I søknaden må det stå at du er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.

Søknaden må du sende i posten til
Valgstyret i Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Valgstyret må motta søknaden din senest innen klokken 10:00 fredag 10. september.

 • 1. juli: Tidligstemming starter.
 • 10. august: Ordinær forhåndsstemming starter.
 • 12. august: Stemming på institusjoner starter
 • 30. august: Hjemmestemming starter.
 • 10. september: Siste frist for søknad om hjemmestemming kl. 10:00.
 • 10. september: Siste dag for forhåndsstemming.
 • 13. september: Valgdagen. I Tromsø er valglokalene også åpne søndag 12. september.
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.