Medlemmer av politirådet

Fra Tromsø kommune:
Gunnar Wilhelmsen – varamedlem: Marlene Berntsen Bråthen
Tone Marie Myklevoll – varamedlem: Barbara Vögele
Pål Julius Skogholt – varamedlem: Åsne Høgetveit
Anna Amdal Fyhn – varamedlem: Helga Marie Bjerke
Mari Enoksen Hult - kst. kommunedirektør
Mette Mohåg - avdelingsdirektør for bymiljø
Kari Henriksen - avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning
Margrethe Kristiansen - konstituert avdelingsdirektør, helse og omsorg
Bjarne Woll - SLT-koordinator

Fra Tromsø politistasjonsdistrikt:
Anita Hermandsen - politistasjonssjef
Lars Lindén - seksjonsleder etterretning og forebyggende
Lene Fabek - seksjonsleder etterforskning
Yngve Widding - seksjonsleder patrulje
Kenneth Wøhni Helberg - politikontakt
 

Kontakt

Politirådet kan kontaktes via rådets sekretær:

Vibeke Sivertsen - 906 04 259 
vibeke.sivertsen@tromso.kommune.no

Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Tromsø politistasjonsdistrikt

Samarbeidsavtalen er en forpliktende avtale som tydeliggjør rammene for samarbeidet i politirådet og hva som er prioriterte samarbeidsområder. Avtalen skal tydeliggjøre målsetninger, roller og forventninger, og bidra til ansvarliggjøring av partene.

Avtalen finner du her:
Samarbeidsavtale