Medlemmer av politirådet

Fra Tromsø kommune:
Kristin Røymo – ordfører
Jarle Heitmann - formannskapsmedlem
Gunhild Johansen - formannskapsmedlem
Erlend Svardal Bøe - formannskapsmedlem
Britt Elin Steinveg - administrasjonssjef
Mette Mohåg - avdelingsdirektør for bymiljø
Kari Henriksen - avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning
Trond Brattland - avdelingsdirektør for helse og omsorg
Bjarne Woll - SLT-koordinator

Fra Tromsø politistasjonsdistrikt:
Anita Hermandsen - politistasjonssjef
Lars Lindén - seksjonsleder etterretning og forebyggende
Lene Fabek - seksjonsleder etterforskning
Yngve Widding - seksjonsleder patrulje
Politikontakt (Anita Hermandsen fungerer som politikontakt inntil videre)
 

Møter

Politirådet avholder møter 3 ganger i året. Neste møte avholdes 7. februar kl. 13-15 på Uvett, 5. etasje på rådhuset. 

Kontakt

Politirådet kan kontaktes via rådets sekretær:

Vibeke Sivertsen - 906 04 259 
vibeke.sivertsen@tromso.kommune.no

Samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Tromsø politistasjonsdistrikt

Samarbeidsavtalen er en forpliktende avtale som tydeliggjør rammene for samarbeidet i politirådet og hva som er prioriterte samarbeidsområder. Avtalen skal tydeliggjøre målsetninger, roller og forventninger, og bidra til ansvarliggjøring av partene.

Avtalen finner du her:
Samarbeidsavtale