De nye politivedtektene trådte i kraft fra 1. oktober 2014 og legger til rette for at Tromsø skal bli en bedre by å bo i. De fordeler ansvar mellom private, næringsliv og Tromsø kommune.

Målet er en renere by, med god fremkommelighet hele året.

Se Nye politivedtekter og Forskrift om politivedtekt, Tromsø kommune, Troms for mer informasjon.

Les mer om gebyr og håndheving på nettsidene til Tromsø parkering.