Priser fra 1. januar 2019
  • Hel plass på SFO er 23 timer i uken og koster 2905 kroner
  • Halv plass på SFO er 12 timer i uken og koster 1901 kroner
  • 30 prosent plass på SFO (distriktsskoler) er 7 timer i uken og koster 1016 kroner
  • Det er søskenmoderasjon på SFO. Barn nr 2 får 30 %, barn fra nr 3 får 70 % reduksjon. Moderasjonen gis til den/de av søsknene som har det rimeligste tilbudet. Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å få slik moderasjon.
  • Selv om du benytter SFO deler av en måned, må du betale for hele måneden
  • Du trenger ikke betale for juli
  • Det er ikke mulig å endre eller si opp SFO-plassen i tidsrommet 1. april - 1. juli
  • Gebyr for sen henting kr 1147 pr 3. gang